Detaljer

 • Bedrift
  Fet kommune
 • Søknadsfrist
  23.05.2019
 • Sted:
  FETSUND
 • Stillingsfunksjon:
  Lærer
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommunale etater
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  AKERSHUS
 • Arbeidssted:
  FETSUND
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1736508
 • Se her for andre jobber fra Fet kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lærer

Riddersand skole og Innføringsklassen (Jahren skole) vil gjerne ha deg som vår nye kollega for skoleåret 2019-2020.

Riddersand skole er en 1.-7.skole med 360 elever, 25 pedagoger, 16 fagarbeidere/assistenter og merkantil personale. Skolens ledelse består av 2,5 undervisningsinspektører/SFO-leder og rektor.

Riddersand skole er en nybygd skole som ble åpnet i 2010. Skolen vokser raskt og er nå under utvidelse. Nytt skolebygg skal stå ferdig til skolestart 2020.
Skolen har fleksibilitet som sitt varemerke, der trinnet er enheten og alle som arbeider på trinnet samarbeider om elevene. Skolen har ikke tradisjonelle klasserom, men undervisningsområder for sine trinn. Riddersand skole har lange tradisjoner for å være en skole som setter tilpasset opplæring høyt.

Skolen har deltatt på nasjonal satsning "Vurdering for læring" og nå arbeider vi med "Språkløyper". Vi har et pågående arbeid med lesing som grunnleggende ferdighet og arbeider aktivt med "fagfornyelsen".

Alle skolens lærere er organisert i team. Teamene har egen teamleder som er en del av skolens ledergruppe.

Skolen ønsker godt kvalifiserte lærere, derfor har vi de siste årene gitt etter- og videreutdanning for flere av våre ansatte.

Riddersand skole har også et kommunalt tilbud for elever med minoritetsbakgrunn, og har en egen Innføringsklasse på Jahren skole, som er lokalisert på vårt område med 4,8 stillinger. Tilbudet er for elever fra 1.-10.trinn og Innføringsklassen har ansvaret for 12 elever i innføringstilbud og følger opp 28 elever på elevenes nærskoler. Dette er et tilbud som gis både lokalt og på nærskolene til elevene.

Vi ønsker oss både erfarne og nyutdannede lærere. Som nyutdannet blir du en del av Fet kommunes veiledningsordning for nyutdannet lærere.

Riddersand skole har behov for:
100% lærer med kompetanse for å undervise på alle skolens trinn, og det må påregnes kontaktlæreransvar

60% lærer med kompetanse for å undervise på alle skolens trinn.

Innføringsklassen har behov for:
100% lærer med god kompetanse i norskfaget og gjerne migrasjonspedagogikk. Det er en fordel at søker har erfaring fra liknende arbeid.

Vi søker lærere med høy kompetanse som dekker alle grunnskolens fag, grunnskolelærer(GLU)/ allmennlærer(ALU) eller adjunkt/ lektor med godkjent pedagogisk utdanning.

Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig,tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll.

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Stillingsbrøk: 100%

-veiledning av nyutdannede lærere

-gode planer til støtte for den enkelte lærer

-varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter og videreutdanning

-kontaktlærertillegg med inntil kr. 32.000,- pr år

-lønn etter hovedtariffavtalen

-god pensjons- og forsikringsordning

-bedriftshelsetjeneste

-aktivt bedriftsidrettslag

 
Prøv en stillingsannonse på karriere.no
 • 70.000+ unike brukere/mnd
 • Over 70.000 CVer registrert
 • Motta alle søknader ett sted
 • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
 • Annonsering i sosiale medier