• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  02.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3986236
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Lærer 1. og 2. trinn

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Hasle skole er en 1-7-skole som fra høsten 2021 vil ha om lag 700 elever, inkludert to byomfattende mottaksklasser og en alfabetiseringsklasse. Skolen ligger sentrumsnært i Grünerløkka bydel, i et hyggelig og sammensatt bomiljø.


Hasle skole var ferdig bygget i 1957 og har mange og lange tradisjoner. Skolen er rehabilitert og sto ferdig høsten 2019 som en full 4-parallell skole med plass til 808 elever. Høsten 2021 vil det være fireparallell på 1. - 5. trinn og toparallell på 6. og 7. trinn.


På Hasle har vi flotte elever og ansatte, og engasjerte og hyggelige foreldre. Lærerne er positive, profesjonelle, samarbeidende og lærende. Skolen jobber med bl.a. TIEY og FAIF. AKS er en aktiv og viktig læringsarena for elevene og samarbeidet mellom skolen og AKS er godt. Hasle skole har læringsbrett 1:1 og er i en utviklingsprosess rundt elevsentrert digital læring.

Arbeidsoppgaver:

 • Være en stødig og god klasseleder/ voksenperson
 • Lede klassen/ elevene slik at de opplever et trygt og inkluderende læringsmiljø
 • Innarbeide og vedlikeholde gode rutiner
 • Gi elevene god og læringsfremmende faglig veiledning
 • Utvikle trygge, nysgjerrige og samarbeidende elever
 • Systematisk arbeid med grunnleggende ferdigheter i lesing og regning i alle fag, samt elevenes læringsmiljø
 • Analyse av resultater, utarbeidelse og oppfølging av tiltak på trinn-, gruppe- og individnivå for best mulig tilpasset opplæring
 • Arbeide systematisk etter LK20 og skolens lokale fagplaner
 • Bidra i skolens arbeid med å skape et trygt og godt læringsmiljø
 • Samarbeide godt med foresatte
 • Delta og bidra i samarbeidet med kollegaer
 • Samarbeide med AKS og eventuelt assistent i forhold til elever og felles pedagogisk utvikling

Kvalifikasjoner:

 • Adjunkt med GLU 1-7, eller tilsvarende godkjent lærerutdanning
 • Det er ønskelig med 30 stp i engelsk, norsk og matematikk i fagkretsen
 • Du har gode IKT-ferdigheter
 • Du har svært gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Erfaring med læringsbrett 1:1, VFL og TIEY vil bli vektlagt
 • Relevant erfaring vil bli vektlagt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Du har et positivt elevsyn
 • Du er en tydelig klasseleder som er opptatt av å skape gode relasjoner med elevene
 • Du er vennlig og har godt humør
 • Du er samarbeidsvillig og fleksibel
 • Du står støtt faglig og er ambisiøs på elevenes vegne
 • Du liker utfordringer og er løsningsorientert
 • Du arbeider systematisk
 • Du kommuniserer godt med kolleger, elever og foresatte
 • Du har god system- og rolleforståelse
 • Du har høy arbeidskapasitet og trives i en travel hverdag
 • Du er utviklingsorientert og ønsker å utvikle deg videre som lærer
 • Du holder deg faglig oppdatert og oppsøker relevant forskning og litteratur

Vi tilbyr:

 • Flotte elever!
 • Et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Et engasjert og inkluderende lærerkollegium med fokus på elevenes læring
 • Gode arenaer for pedagogisk utviklingsarbeid
 • Mulighet til å bli med videre i skolens utvikling
 • Opplæring i læringsbrett 1:1
 • Lønns- og arbeidsvilkår i hht. lov og avtaleverk for Oslo kommune
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  02.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3986236
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune