Detaljer

 • Bedrift
  Nissedal Kommune
 • Søknadsfrist
  17.03.2019
 • Sted:
  TREUNGEN
 • Type arbeid:
  Undervisning
 • Stillingstype:
  Vikariat
 • Bransje:
  Kommune
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Ønsket Språk:
  Norsk, engelsk
 • Fylke:
  TELEMARK
 • Arbeidssted:
  TREUNGEN
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  6
 • karriere-kode:
  1361085
 • Se her for andre jobber fra Nissedal Kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lærarvikariat

Vi har fleire ledige lærarvikariat ledige for skuleåret 2019/2020.

Nissedal kommune har ein sentralskule (1-10) i Treungen og eitt oppvekstsenter (barnehage og 1-7) i Kyrkjebygda. Skulane er organisert med kvar sin rektor.

Ved Kyrkjebygda oppvekstsenter er det ledig eit lærarvikariat (mogeleg for fast) for skuleåret 2019/2020

 • Om lag 75% i perioden 01.08.19-31.07.20
  Undervisningskompetanse på barnetrinnet i norsk og spesial pedagogikk er ønskjeleg – id 504

Nærare opplysningar ved rektor og konstituert einingsleiar Even Holskar, tlf. 47301017 eller på e-post til even.holskar@nissedal.kommune.no 


Ved Tveit skule/Nissedal ungdomsskule er det ledig følgjande vikariat for skuleåret 2019/2020

 • 100% lærar i perioden 01.08-31.12.19
  Undervisningskompetanse på ungdomsskulen i matematikk og kroppsøving er ønskjeleg – id 505
 • 100% lærar i perioden 01.08.-13.11.19 Undervisningskompetanse i norsk og naturfag er ønskjeleg – id 506
 • 100% lærar i perioden 01.08.- 01.11.19, med høve til forlenging ut skuleåret Undervisningskompetanse på barnesteget og spesialundervisning er ønskjeleg – id 507
 • Ein eller fleire lærarstillingar for heile skuleåret. Undervisningskompetanse på fleire trinn med særlege ønskje om
 • Norsk 60 stp
 • 2. framandspråk
 • Musikk
 • Det kan bli behov for kontaktlærarar –id 508

Nærare opplysningar ved rektor Reidun Carol Retterholt, tlf. 95921972 eller 35048482 eller på e-post til reidun.retterholt@nissedal.kommune.no

Til alle stillingane vil relasjonskompetanse, god autoritativ klasseleiing og om søkjar er personleg skikka for stillinga bli vektlagt.

Tilsettingsvilkår i fylgje gjeldande lov, tariffavtale og kommunen sitt reglement. Vanlege løns- og pensjonsvilkår. Ved tilsetjing blir det stilt krav om politiattest. Me gjer merksam på at namn på søkjarar kan bli offentleggjort i høve til offentleglova §25.

Søknad på elektronisk søknadsskjema på www.nissedal.kommune.no Søknadsfrist 17.03.19