• Bedrift
  Aukra kommune
 • Søknadsfrist
  07.10.2022
 • Stillingstype
  Dag
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6480, AUKRA
  AUKRA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4780457
 • Se her for andre jobber fra Aukra kommune
Ledig stilling

Aukra kommune

Lærar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Midlertidig stilling

Arbeidsoppgåver:

- Undervisning av vaksne innvandrarar i norsk med samfunnskunnskap
- Undervisning i norsk og ev. andre grunnskolefag i kommunen sine innføringsklassar for elevar i grunnskolealder med minoritetsspråkleg bakgrunn
- Undervisning i andre fag som kan inngå i kommunen sitt introduksjonsprogram for nykomne innvandrarar
- Tett oppfølging av den einskilde deltakar
- Bidra til pedagogisk nytenking og utvikling
- Undervisning på kveldstid kan bli aktuelt

Kvalifikasjonar:
- Pedagogisk utdanning
- Norsk som andrespråk og fleirkulturell kompetanse er ønskjeleg.
- Anna relevant høgskoleutdanning vil kunne bli vurdert.
- God IKT- kunnskap

Personlege eigenskapar:
- Positiv, empatisk og fleksibel
- Samarbeidsvillig og utviklingsorientert
- Målbevisst og fagleg engasjert
- Kunne arbeide med menneske i ein ny og spesiell livssituasjon og sjå på denne gruppa som ressursar

Stillinga har store krav til toleranse, fleksibilitet og samarbeidsvilje. Personlege eigenskapar vert sterkt vektlagt.

 Vi tilbyr
Gode pensjons- og forsikringsordningar
Kommunale tilsettingsvilkår med løn etter avtale
Stønad frå eige fond for etter- og vidareutdanning
Flyttegodtgjersle etter kommunalt regelverk

Prøvetid

Gjensidig effektiv prøvetid på 6 mnd. Ved lengre fråvær kan lengre prøvetid vere aktuelt.

Søkarliste
Om du ønskjer å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må du opplyse om og grunngje dette i søknaden. Opplysningar kan bli offentleggjort sjølv om du har bedt om ikkje å bli oppført på søkarlista, jf. Offentleglova § 25. Du blir varsla dersom ønsket om reservasjon ikkje vert tatt til følgje.

Søknad sendast
Aukra kommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Søk på stilling"

 

 • Bedrift
  Aukra kommune
 • Søknadsfrist
  07.10.2022
 • Stillingstype
  Dag
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6480, AUKRA
  AUKRA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4780457
 • Se her for andre jobber fra Aukra kommune