Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Laboratoriekonsulent Noklus Vestre Viken

Offentlig forvaltning

Noklus arbeider for at laboratorieanalyser utenfor sykehus blir rekvirert, utført og tolket riktig i samsvar med pasientens behov for utredning, behandling og oppfølging. Se http://www.noklus.no/

Totalt 4 årsverk i Noklus er organisatorisk tilknyttet Vestre Viken (områdene Buskerud og Asker/Bærum).

Det er ledig 70 % fast stilling som laboratoriekonsulent i Vestre Vikens område, med hovedtyngde i Bærum. Det er i tillegg ledig 30% vikariat i første omgang ut 2022.

Arbeidsoppgaver:

 • Spennende og inspirerende stilling med opplæring, veiledning, undervisning og oppfølging i laboratoriearbeid ved legekontor, sykehjem og hjemmetjenesten.
 • Det kreves stor grad av selvstendig arbeid og innebærer en del reisevirksomhet.
 • Du vil få kontakt med andre yrkesgrupper, og vil inngå i et landsomfattende samarbeid i Noklus.
 • Stillingen vil i hovedsak innebære opplæring, veiledning og undervisning i laboratoriearbeid utenfor sykehus i Vestre Viken.
 • Organisatorisk er stillingen tilknyttet Avdeling for laboratoriemedisin, Vestre Viken HF.
 • Hovedarbeidssted kan være Drammen eller Bærum 

Kvalifikasjoner:

 • Det søkes etter autorisert bioingeniør, med relevant arbeidserfaring og god skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Pedagogisk utdanning og erfaring med opplæring og veiledning, vil være en fordel.
 • Den som ansettes må ha kunnskap i bruk av IT-verktøy som tekstbehandling og presentasjonsprogram.

Personlige egenskaper:

 • Det legges vekt på evne til fleksibilitet, samarbeidsvilje, selvstendig jobbing og stå på vilje samt personlig egnethet.

Vi tilbyr:

 • Opplæring vil bli gitt. Lønn etter avtale.