Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Kysthospitalet søker sykepleiere og studenter til helgestilling! 

Offentlig forvaltning

I rehabiliteringsavdelingen ved Kysthospitalet er det ledig 11 % sykepleierstilling med arbeid hver 6. helg og 14 % sykepleier/student/helsefagstilling med arbeid hver tredje helg.

Vi søker deg som har erfaring eller interesse for rehabilitering og tverrfaglig teamarbeid.  Du blir del av et ledende behandlings- og kompetansemiljø.

Rehabilitering er sosial- og helsetjenester, som skal hjelpe personer til å gjenvinne fysisk, kognitiv eller sosial funksjonsevne som har gått tapt på grunn av sykdom eller skade. Vårt mål er å gjøre brukeren i stand til å fungere så godt som mulig i dagliglivet, ut fra egne forutsetninger og ønsker.

Avdelingen består av to seksjoner med til sammen 35 sengeplasser. Nevrologisk rehabiliteringsseksjon har rehabiliteringstilbud til blant annet pasienter med gjennomgått hjerneslag, har MS eller andre nevrologiske sykdommer og pasienter med ervervet hjerneskade.  Rehabiliteringsseksjonen har tilbud til pasienter som er amputert, har gjennomgått behandling for kreft, har funksjonelle nevrologiske symptomer, multitraumer og pasienter som gjennomgått intensivbehandling på akuttsykehus (eks ved Covid-19). Seksjonen har også tilbud til barn med ulike diagnoser. 

Vi er en bredt sammensatt tverrfaglig ansattgruppe, som samarbeider tett. Avdelingen består av sykepleier, helsefagarbeider, legespesialist, LIS lege, psykolog, nevropsykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog, sosionom, logoped og klinisk ernæringsfysiolog. I arbeidet legges det stor vekt på å involvere og samarbeide med pasienten og pårørende om behandling/rehabilitering.

Kysthospitalet har en unik beliggenhet som er som skreddersydd for rehabilitering. De flotte uteomgivelsene og bølgeskvulpet bidrar til å skape en positiv atmosfære for både pasienter, pårørende og ansatte.

Arbeidsoppgaver:

 • somatiske problemstillinger og vurderinger,
 • mobiliserende tiltak,
 • kartleggende, utforskende, støttende og motiverende samtaler,
 • oppfølging av barn som pårørende.
 • Du samarbeider tett med andre faggrupper for å oppnå det beste for hver enkelt pasient

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier, helsefagarbeider eller student
 • Erfaring med, eller interesse for rehabilitering og tverrfaglig teamarbeid
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Behersker Norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Den som ansettes må fremlegge gyldig politiattest.

Personlige egenskaper:

 • Lojal og pålitelig
 • Arbeider selvstendig og godt i team
 • Fleksibel, håndterer stress, og har gode samarbeidsevner 
 • Raus, respektfull og tillitsskapende 
 • Positiv innstilling og godt humør
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø innen et fagfelt som er i en spennende utvikling
 • God introduksjon og opplæring
 • Mulighet for læring og personlig utvikling
 • God sykepleierdekning
 • En arbeidsplass med flott og unik beliggenhet
 • Gode velferdstiltak for ansatte

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.