Detaljer

Spørsmål rettes til

 • Geir Wenberg
 • Sigurd Rydland
 • Telefon: 41559116

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kvalitetssjef

 Salten Fiskeindustri AS og Salten Salmon AS samarbeider tett om å bygge opp en omfattende produksjon av videreforedlede fiskeprodukter i Bodø og søker i fellesskap Kvalitetssjef for produksjonen i begge selskapene.

Ansvarsområder kvalitetssjef:

 • Selskapets fremste ansvarlige for å fremme kvalitet i alle ledd.
 • Som leder vil du være ansvarlig for å sikre at kvaliteten er i henhold til interne og eksterne krav, da selskapet skal være MSC og ASC sertifisert.

 • Lede og koordinere det daglige kvalitetsarbeid, med tilhørende avvikshåndtering.
 • Vedlikeholde – og utvikle HACCAP -og kvalitetssystem med formål å sikre mattrygghet.
 • Utforme og gjennomføre renholdsplaner og tester.
 • Opprettelse / vedlikehold av nødvendige merkeordninger.
 • Ansvar for intern opplæring i kvalitetssystem og hygiene.
 • Ansvarlig for løpende oppfølging av mikrobiologi / prøveuttak og loggføring av analyser.
 • Som kvalitetssjef vil du være en del av selskapets ledergruppe.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Vi søker en som evner å arbeide systematisk og nøyaktig.
 • Vi søker en arbeidsom ”teambuilder”.
 • Relevant utdanning på høyskole/universitets-nivå.
 • God kunnskap om HACCP – og næringsmiddelmikrobiologi.
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk – både muntlig og skriftlig.
 • God kunnskap/ erfaring fra sjømatnæringen er en stor fordel.

 

Vi tilbyr:

 • En interessant jobb i et solid og innovativt selskap med vekstambisjoner.
 • Et godt arbeidsmiljø med bred kompetanse - og med gode utviklingsmuligheter.
 • Konkurransedyktig betingelser.
 • Kontorsted Bodø by, noe reising må påregnes.
 • Tiltredelse etter avtale

 

Søknadsfrist    30.04.2018.

For ytterligere informasjon se www.saltenfiskeindustri.no og www.saltenaqua.no


Du kan kontakte:

Sigurd Rydland, Administrerende Direktør, Salten Fiskeindustri, tlf; 415 59116 eller sigurd@tasteofnorth.no

Geir Wenberg, Styreleder, Salten Salmon, tlf; 905 95208 geir@saltenaqua.no