Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Kreftsykepleier/Sykepleier

Offentlig forvaltning

Hos oss vil du komme inn i et godt arbeidsmiljø med mange flotte og dyktige kollegaer som er opptatt av godt samarbeid for å finne gode løsninger i en variert arbeidshverdag!

Medisinsk avdeling 1E er en av tre sengeposter ved Indremedisinsk avdeling Sykehuset Innlandet Gjøvik. Vi har 18 senger og en hematologisk poliklinikk samlokalisert og samorganisert med sengeposten. Vi er en aktiv sengepost med fagområdene hematologi og onkologi, og vi har områdefunksjon for Sykehuset Innlandet innen hematologi og stråleonkologi. Kjerneoppgaver er sykepleie til pasienter som er i aktiv kreftbehandling og pasienter med hematologiske tilstander. Vi behandler pasienter i kurative og palliative forløp. De mest vanlige hematologiske tilstandene i vår avdeling er myelomatose, leukemi, lymfomer mm. Vi følger opp pasienter som får autolog stamcelletransplantasjon, HMAS. Vi administrerer cellegiftkurer i sengepost og i poliklinikken.

Ledig 100% vikariat i 1 år som kreftsykepleier i sengepost kombinert med arbeid på hematologisk poliklinikk. 3 delt turnus med arbeid hver 3 helg.

Kopi av relevant utdanning og attester skal legges ved søknaden i Webcruiter.

Arbeidsoppgaver:

Kartlegging, oppfølging og behandling av pasienter.

Administrering av  Cytostatika.

Samtaler med pasienter og pårørende.

Tverrrfaglig samarbeid

Kvalifikasjoner:

Norsk autorisasjon som Kreftsykepleier/sykepleier

Beherske norsk språk meget godt muntlig og skriftlig

relevant erfaring/praksis er ønskelig, men ikke et krav

Personlige egenskaper:

Du bidrar til godt teamarbeid og et godt arbeidsmiljø
Du har evne til å jobbe selvstendig
Du trives som turnusarbeider
Du er fleksibel, løsningsorientert og endringsvillig
Du har høy arbeidskapasitet og evner å tenke positivt
Du har en god porsjon humor 
Du kan gjenkjenne deg i våre verdier - Respekt, Trygghet og Kvalitet
Personlig egnethet vil tillegges avgjørende vekt 

Vi tilbyr:

En avdeling med fokus på fagutvikling og høy kompetanse
Muligheten til å være med å forme sykepleierfaget i avdelingen
Fagdager og refleksjon i turnus
Simuleringsrom som benyttes ved opplæring/kompetanseheving
Spennende avdeling med faglig bredde
Tverrfaglig samarbeid
Godt arbeidsmiljø og kollegaer med mye humor og stå på vilje
Tilgang til trimrom
Aktivt Bedriftsidrettslag
Lønns – og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
Gode pensjonsordninger gjennom KLP

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentlighetsloven § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.