Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kreftsykepleier/sykepleier

Avdelingen er fylkets spesialavdeling for diagnostikk, behandling, pleie og omsorg for pasienter med kreft og blodsykdommer. Avdelingen har poliklinikk,
sengepost, palliativ enhet og palliativt team.

Seksjon sengepost kreft, palliasjon og blodsykdommer har pasienter til utredning og behandling. Sengeposten har 15 senger til kreft og blodsykdommer
og 3 palliative senger.

Sykehuset Telemark har kreft som satsingsområde. Vi trenger nå flere medarbeidere.

Vi har ledig:

75 % fast stilling i turnus, med arbeid hver 3. helg. Ved krav om fortrinnsrett til høyere stilling, vil det bli ledig lavere stillingsprosent. Fint om det framkommer av søknaden om du eventuelt er interessert i lavere stilling.


Arbeidsoppgaver
 • Helhetlig omsorg til pasienter og pårørende
 • Bidra til et godt pasientforløp innen utredning, diagnostisering, behandling og lindring
  av onkologiske og hematologiske pasienter
Kvalifikasjoner
 • Videreutdanning i kreftsykepleie eller relevant erfaring med pasientgruppen
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • God kommunikasjon og ivaretagelse av pasienter og pårørende
 • Fleksibilitet, faglig engasjement og evne til å jobbe selvstendig
 • Evne til å være løsningsorientert i en travel hverdag
 • Gode samarbeidsevner og vilje til medvirkning til et godt arbeidsmiljø
Vi tilbyr
 • Høyt faglig nivå
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte og gode kolleger
 • Opplæring med fagutviklingssykepleier
 • Ønsketurnus
 • God pensjonsordning i KLP