Detaljer

 • Søknadsfrist
  26.01.2018
 • Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Sted:
  STORSLETT
 • Type arbeid:
  Sykepleier
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Arbeidserfaring:
  Søkere med videreutdanning innen kreft og lindrende behandling vil bli foretrukket. Interesserte med annen relevant utdanning eller erfaring oppfordres til å søke.
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  STORSLETT
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  631452

Spørsmål rettes til

 • Aina Hagen
 • Telefon: 775 88 129

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kreftsykepleier/sykepleier, 100% fast, id 291

Kreftsykepleier/sykepleier, id 291

 

100 % stilling, fast. Tiltredelse snarest.

For tiden gjelder: Arbeid i 3 delt turnus og arbeid 2 helger på 6 uker.

 

Stillingen har arbeidssted ved Distriktsmedisinsk senter i Nord-Troms, Sonjatun. Stillingen innebærer arbeid i døgnavdelingen som har til sammen 10 senger, 6 av disse er innen områdegeriatrisk tjeneste (OGT) Nord-Troms. OGT er en spesialisthelsetjeneste innen geriatri og rehabilitering underlagt medisinsk klinikk i UNN HF. Avdelingen har 4 døgnplasser for medisinsk behandling og observasjon (sykestue). Det gis også poliklinisk tilbud innen cellegift, transfusjoner og geriatri.

 

Kvalifikasjoner:

 • norsk autorisasjon som sykepleier

 • søkere med videreutdanning innen kreft og lindrende behandling vil bli foretrukket. Interesserte med annen relevant utdanning eller erfaring oppfordres til å søke.

 

Personlige egenskaper:

 • evne til samarbeid i team, må kunne ta ansvar for koordinering.

 • evne til også å jobbe selvstendig

 • opptatt av utvikling

 • beherske norsk muntlig og skriftlig

 

Nordreisa kommune kan tilby:

 • variert arbeid med mange faglige utfordringer i et godt flerfaglig arbeidsmiljø

 • medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning

 • flyttegodtgjøring etter reglement. 

 • fantastiske muligheter for kultur- og friluftsliv

   

Nordreisa omfattes av ordningen med nedskriving av studielån og skattefordeler for Nord-Troms og Finnmark, se http://www.nordtromsportalen.no/okonomiske-fortrinn.311663.no.html

 

Den som tilsettes må forevise gyldig politiattest.

Kontaktinformasjon: Leder for DMS Nord-Troms, Aina Karoline Hagen, Telefon: 77588129/ +47 918 45 654. E-post: aina.karoline.hagen@nordreisa.kommune.no

 

Søknadsfrist: 26.01.2018  Søkere bes oppgi id.nr og ref.

 

Nordreisa kommune oppfordrer alle til å søke stillingen elektronisk via vårt digitale søknadssenter. 

Opplysninger om utdanning og praksis som oppgis i CV tas med i vurderingen. Dokumentasjon i form av godkjente kopier av attester og vitnemål på oppgitt utdannelse og praksis kan bli etterspurt, eller bedt tatt med ved intervju.

Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.

 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, og gis da adgang til å trekke søknaden.

 

Velkommen som søker på spennende stilling i Nordreisa kommune.