Detaljer

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  14.10.2019
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  HORDALAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2079090
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Koordinator - Handlingsplan mot støy 

Klimaseksjonen skal engasjere en koordinator for å koordinere og følge opp rullering av kommunens handlingsplan mot støy, kfr.
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/10244/article-125689

Engasjementets varighet er et halvt år, med mulighet for forlengelse.

Forurensningsforskriften kap. 5. pålegger alle byer/regioner med minst 100.000 innbyggere å utarbeide handlingsplaner mot støy. Dette er en forpliktelse vi har som følger EUs støydirektiv (2002/49/EC). Eksisterende plan ble utarbeidet i samarbeid mellom Klimaseksjonen, flere etater i kommunen, eksterne anleggseiere (Vegvesenet, Jernbaneverket, Avinor og Bergen Havn) og konsulentselskapet Multiconsult. De eksterne aktørene skal iht. planen kartlegge sine støyaktiviteter, og kommunens oppgave er å lage en samlet oversikt over støykildene, og samordne disse registreringene med kommunens øvrige støy- og planleggingsoppgaver.

Dette danner grunnlag for å redusere støyplagene både lokalt og nasjonalt. Kommunen står for øvrig fritt i hvordan handlingsplanen skal utarbeides. Kommunens første handlingsplan har utover de pålagte minimumskravene forsøkt å gi en samlet oversikt over støyutfordringer og pågående arbeid med støy i Bergen. I handlingsplanen mot støy er det også inntatt en støypolicy det det bl.a. uttrykkes ønske om at kommunen skal utvikle og styrke egen kompetanse på støy.

I Kommuneplanens arealdel 2018-2030 er det utarbeidet nye retningslinjer og bestemmelse for støy, som vil utgjøre en viktig del i en revidert støyhandlingsplan.

Kontorsted vil bli i Klimaseksjonen, Lars Hilles gate 19. Arbeidet krever samarbeid med andre enheter i kommunen, som Plan- og Bygningsetaten, Bymiljøetaten, Etat for helsetjenester med flere.

Arbeidsoppgaver
 • Utarbeide handlingsplan mot støy i Bergen
 • Samhandling med etater i og utenfor kommunen for å få en god forankring av planen.
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning på mastergradsnivå
 • Plan- og støyfaglig kompetanse
Personlige egenskaper
 • Engasjert og interessert i nye utfordringer
 • Samarbeidsvillig og lyttende
 • Iverksetter og gjennomfører
Vi tilbyr
 • Engasjert og åpent arbeidsmiljø
 • Lønn iht avtale