Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Koordinator for kliniske studier

Offentlig forvaltning

Det et politisk mål å gi flere pasienter et tilbud om utprøvende behandling gjennom deltakelse i kliniske behandlingsstudier. Som et ledd i dette søkes det etter en koordinator for kliniske studier i 100% fast stilling i Sykehuset Innlandet som skal støtte, stimulere og bidra til å initiere og koordinere studieaktivitet på Sykehuset Innlandets lokasjoner.  Vi søker nå etter en godt kvalifisert fagperson med erfaring, interesse og engasjement for kliniske behandlingsstudier.
 
Om stillingen
Forskningsaktiviteten ved Sykehuset Innlandet er økende og det er behov for en koordinator som kan tilrettelegge for de kliniske studiene ved sykehuset. Det lyses derfor ut en stilling som koordinator som skal bygge opp og tilrettelegge for kliniske studier i Sykehuset Innlandet. Koordinatoren vil arbeide tett med forskere, klinikere og studiepersonell i de kliniske miljøene i Sykehuset Innlandet. Koordinatoren vil få en viktig støttefunksjon for klinikere som skal planlegge oppstart og gjennomføre kliniske studier, og skal bidra til at den kliniske forskningen følger god klinisk utprøvingspraksis (good clinical practice, GCP. Koordinatoren vil være en kontaktperson mot regionale og nasjonale samarbeidsflater på området kliniske studier.
 
Arbeidssted og tilknytning
Stillingen vil utgjøre en del av staben ved Avdeling for forskning og Innovasjon, Stabsområde Helse. Koordinatoren vil arbeide tett med forskere, klinikere og studiepersonell i de kliniske miljøene ved alle lokasjoner i Sykehuset Innlandet. Avdelingen har mulighet for kontorplasser ved ulike lokasjoner. Det må påregnes noe reisevirksomhet innad i Sykehuset Innlandet. Stillingen er fast i 100%, men med mulighet for å kombinere med klinisk stilling i lavere stillingsprosent

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse fra høgskole eller universitet, minimum bachelorgrad
 • Erfaring med gjennomføring av kliniske behandlingsstudier og kjennskap til god klinisk utprøvningspraksis (GCP)
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • God IKT kompetanse er en fordel
 • Evne til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer

Personlige egenskaper:

 • Proaktiv, positiv og engasjert
 • Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og  strukturert.
 • Fleksibel, med gode samarbeidsevner og evne til endring og omstilling

Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

 • Et godt, dynamisk og hyggelig fag- og arbeidsmiljø
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver, med utviklingsmuligheter
 • Pensjonsordning i KLP
 • Lønn etter nærmere avtale