• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  27.09.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4091542
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Koordinator

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Hjemmetjenesten, Oslo Kommune, Bydel Ullern

Hjemmetjenesten i avdeling Helse og Mestring i Bydel Ullern leter etter to koordinatorer i 100% fast stilling. Vi er midt i en spennende og hektisk utviklingsperiode for å tilpasse våre tjenester til morgendagens oppgaver. Vi deles nå inn i to hjemmetjeneste grupper som igjen deles i to arbeidslag. Alle arbeidslag har en koordinator. Avdelingen har ansvaret for helse- og omsorgstjenester på alle nivåer og koordinator er underlagt seksjonsleder i egen gruppe. Alle gruppene våre skal jobbe tverrfaglig med hjemmesykepleie, saksbehandling, velferdsteknologi, fysio- og ergoterapi og praktisk bistand. Tjenesten utformes i samarbeid med bruker og pårørende, med hverdagsmestring og "hva er viktig for deg" som fokusområde. Målsettingen er at bydelens innbyggere skal leve aktive og meningsfylte liv, og kunne mestre å bo hjemme lengst mulig. For å oppnå dette kreves godt tverrfaglig samspill, høy grad av effektiv og målrettet styring og samarbeid internt og med bydelens øvrige tilbud til hjemmeboende eldre. Velferdsteknologi er et satsningsområde, og det forventes deltagelse i utviklingen og videre tilrettelegging i tilbudet til bydelens innbyggere. Vi søker en koordinator som er faglig sterk, engasjert, dedikert og relasjonsorientert.

Arbeidsoppgaver:

- Opprette, fordele og koordinere daglige tjenester.

- Overordnet ansvar for å kartlegge og vurdere hjemmeboende brukere i samarbeid med saksbehandler.

- Sikre et godt tverrfaglig samarbeid for å skape trygge og helhetlige tjenester.

- Overordnet ansvar for å svare på beskjedjournaler i fagsystemet, samt holde dialog med fastleger, sykehus, helsehus og andre helseinstanser.

- Sikre og bidra til god ressursutnyttelse og systematisk arbeid. Herunder medansvar for innleie av vikarer ved fravær.

- Overordnet ansvar for at brukerinformasjon i fagsystemet er oppdatert.

- Overordnet bilansvar for et gitt antall tjenestebiler.

- Sikre at digitale arbeidsverktøy blir benyttet på en riktig og forsvarlig måte.

- Overordnet ansvar for iverksetting og implementering av hverdagsmestring og velferdsteknologi i samarbeid med velferdsteknologen. 

- Utvikle og følge opp administrative rutiner.

- For øvrig utføre oppgaver delegert av nærmeste leder.

Kvalifikasjoner:

- Norsk autorisasjon som sykepleier.

- Erfaring fra hjemmetjeneste.

- Erfaring fra koordinatorrollen

- God kjennskap til organisering av tjenesten og lovverket.

- God kunnskap i bruk av elektronisk turnusverktøy og organisering av vaktbok, fortrinnsvis GAT.

- Meget god kunnskap i bruk av Gerica, herunder arbeidslisteplanlegging.

- Kunnskap og erfaring med hverdagsrehabilitering.

- Evne til å jobbe selvstendig og systematisk.

- Mål- og resultatorientert, samt gode kommunikasjonsferdigheter.

- Meget gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper (krav om Bergenstest C1).

- Krav om politiattest.

Personlige egenskaper:

- Gode organiseringsevner og systemforståelse.

- Evne til å jobbe analytisk, systematisk og selvstendig.

- Evne og interesse for kontinuerlig videreutvikling av tjenesten i samarbeid med brukere, pårørende og kollegaer.

- Motivert til faglig utvikling og inneha endringsvilje.

- Fleksibel, stor arbeidskapasitet og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

- God økonomiforståelse.

- Ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø og være en god rollemodell.

- Gode lederegenskaper og veiledning av kollegaer.

- Stabilt og godt humør.

- Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

- Arbeid på dagtid. 

- Spennende arbeidsoppgaver i ny organisering av hjemmetjenesten.

- En tjeneste og fagområde i utvikling.

- Tett og forpliktende samarbeid med bydelens øvrige fagenheter.

- Medarbeidere med faglig stolthet og brukerfokus.

- Godt arbeidsklima.

- Gode støttefunksjoner og muligheter for faglig og personlig utvikling.

- Direkte plassering i lønnstrinn 43. 

- Gode pensjons- og forsikringsordninger.

 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  27.09.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4091542
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune