Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  28.10.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3225348
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Kontaktlærer, Vahl skole

Vahl skole er en ærverdig skole som ligger sentralt i Oslo, med Botanisk hage som nærmeste nabo. Nærmiljø er preget av mangfold og urbanitet.

Skolen er en 1–7 skole og har 270 elever og  50 ansatte. Vi har to paralleller på alle trinn, samt en byomfattende spesialklasse. Elevene ved skolen representerer mange nasjonaliteter og mer enn 39 forskjellige språk.

Undervisningen ved Vahl skole er målrettet og holder høy faglig kvalitet. Gjennom arbeid med elevenes grunnleggende ferdigheter og muntlig aktivitet i alle fag, skal skolen sikre elevene gode norskspråklige ferdigheter.

De voksne på Vahl skole har positive forventninger til alle elever og viser dette tydelig. Vi har et skolebibliotek, vi samarbeider med KIGO (Kultur i Gamle Oslo), som har startet skolekor, og vi har mange eksterne samarbeidspartnere som jobber for at elevene skal ha det fint både på skolen og i fritiden.

Vahl skole søker en kontaktlærer på 4.trinn frem til sommeren.

Arbeidsoppgaver
 • Kontaktlærer.
 • Samarbeide med øvrige lærere om elevenes sosiale og faglige læring.
 • Være en positiv bidragsyter i skolens utviklingsarbeid.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere læringsøkter.
 • Gi elevene god veiledning og tilpasset opplæring.
 • Bidra i skolens arbeid med å skape et godt og trygt arbeidsmiljø.
 • Skole - hjem samarbeid.
 • Ansvarlig for oppfølging av kontaktelever.
 • Vi har et felles ansvar for skolens elever.
 • Lede elevenes læring slik at de opplever inkludering, mestring og glede.
 • Systematisk arbeid med grunnleggende ferdigheter og elevenes læringsmiljø.
 • Forpliktende team- og trinnsamarbeid med vekt på å øke elevenes læring
Kvalifikasjoner
 • Grunnskolelærer 1-7.
 • Undervisningskompetanse for barnetrinn i norsk og / eller matematikk.
 • Fordypning i spesialpedagogikk er ønskelig.
 • Erfaring fra arbeid i skole og arbeid med barn og unge.
 • Kjennskap til og/eller erfaring med å undervise flerspråklige elever.
 • Gode norskferdigheter, både muntlig og skriftlig.
 • Gode digitale ferdigheter.
 • Solid metodekompetanse og tydelig klasseledelse.
 • Solid allmenkompetanse.
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.
Personlige egenskaper
 • Du er faglig sterk, er en tydelig og god klasseleder og og kan tilpasse undervisningen din slik at alle elevene lærer.
 • Du har et positivt elevsyn og er tydelig i voksenrollen.
 • Du er opptatt av å skape gode relasjoner med elevene .    
 • Du er engasjert og omsorgsfull, og strekker deg gjerne langt for elever i perioder når det er behov for det.
 • Du har et sterkt ønske om å utvikle deg selv, i samarbeid med andre, som pedagog.
 • Du har gode samarbeidsevner og relasjonskompetanse i arbeidet med elever, foresatte, foresatte og ansatte.
 • Du er tydelig, strukturert, analytisk, systematisk og målrettet og har høye forventninger til elevene.
 • Du er initiativrik, har høy gjennomføringsevne, stor arbeidskapasitet og bidrar til fellesskapet.
 • Du har evne til å motivere andre og bidrar til at andre rundt deg lykkes.
 • Du bidrar til å ivareta et godt arbeidsmiljø.
 • Du er raus, lydhør og fleksibel.
 • Du er en god rollemodell.
 • Du er rolig, tålmodig og engasjerende.
 • Du er utviklingsorientert og interessert i IKT i undervisningen.
Vi tilbyr
 • Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter.
 • Tilhørighet i et inspirerende, utviklende og positivt lærerteam.
 • Et profesjonelt læringsfellesskap hvor lærersamarbeid står i sentrum.
 • Et mangfoldig og flerspråklig arbeidsmiljø, på elev- og ansattsiden.
 • Sentral beliggenhet i bydel Gamle Oslo.
 • Lønns- og avtalevilkår er fastsatt i lov- og avtaleverk.
 • Pliktig medlemskap i Statens pensjonskasse.

 

Tilsettingen er betinget av godkjent utdanning og gyldig politiattest.

Tiltredelse: snarest