Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Konsulent - sakarkiv 

Offentlig forvaltning

Vi søker etter en engasjert medarbeider til Dokumentseksjonen ved Sykehuset i Vestfold som ønsker å jobbe innenfor sakarkiv.

Dokumentseksjonen ved Sykehuset i Vestfold HF har nå ledig stilling som konsulent. Dokumentseksjonen ivaretar i dag oppgaver innen henvisningsmottak, sakarkiv og journalarkiv, og er en del av IKT og e-helseavdelingen.

Vi er nå på utkikk etter deg som er faglig sterk, fleksibel og samarbeidsvillig og har et ønske om å være med på å utvikle og forbedre våre arbeidsprosesser.

Du skal bidra til at helseforetakets dokumentasjonstjeneste er i samsvar med gjeldende lover og regler, og at arbeidsoppgavene blir utført på en ryddig og effektiv måte.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til effektiv og sikker drift
 • Utvikling av den daglige administrative dokumentasjonsforvaltningen i foretaket, etter gjeldende rutiner og retningslinjer
 • Postbehandling og arkivvurdering, fysisk og elektronisk postmottak
 • Kvalitetssikring og journalføring av inn- og utgående dokumenter
 • Kvalitetssikring og publisering av offentlig journal
 • Oppfølging av restanser i databasen
 • Kontakt med brukere i foretaket
 • Opplæring
 • Være pådriver for digitalisering og effektivisering av dokument- og saksbehandlingsprosesser

Kvalifikasjoner:

 • Arkivfaglig utdanning, erfaring fra lignende arbeid kan kompensere for manglende utdanning 
 • Arkivfaglig bakgrunn
 • Ønskelig med erfaring innen offentlig arkivarbeid
 • Gode IKT kunnskaper og fortrinnsvis erfaring med Public 360
 • God kjennskap til lovverket som offentlig arkiv og dokumentasjonsforvaltning arbeider innenfor
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig, Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjert, ansvarsbevisst og effektiv
 • Selvstendig, effektiv, løsningsorientert, initiativrik og kvalitetsbevisst
 • Evne til å planlegge og strukturer eget arbeid
 • Gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger  
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter 
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.