Detaljer

 • Søknadsfrist
  21.01.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Master
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  617307

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kommunepsykolog

Halden kommune har opprettet en 100 % stilling som kommunepsykolog. Stillingen er delt mellom arbeid i flyktningehelseteamet og i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Arbeidssted vil derfor være til dels ved flyktningehelseteamets base ved Helsekontoret og til dels ved helsestasjonen.

Beskrivelse av arbeidssted

Halden har de siste årene bosatt relativt mange flyktninger. I tillegg kommer mange familiegjenforeninger. For å bedre kvaliteten på arbeidet med flyktningene opprettet kommunen høsten 2016 et flyktningehelseteam bestående av koordinator, helsesøster og lege. Teamet har behov for en fagperson som kan bidra til kartlegging og vurdering av hvilke flyktninger som trenger henvisning til spesialisthelsetjenesten for mer omfattende behandling. Vedkommende vil i tillegg ha en veiledningsfunksjon overfor resten av teamet og andre instanser i kommunen som arbeider med flyktninger.

Halden ligger lavt i mange statistikker innen levekår/helse/sosioøkonomiske forhold. Dette påvirker barn og unges oppvekstsvilkår med risiko for utvikling av psykiske plager. For å forebygge en slik utvikling, er det behov for å styrke arbeidet med barn, ungdom og familier med fokus på tidlig innsats. På samme måte som ovenfor vil veiledning av personell som arbeider med barn og unge i kommunen være en sentral oppgave.

 Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Ut fra ovenstående vil arbeidsoppgavene være:

Kartlegging og vurdering av flyktninger/barn/unge som trenger henvisning til spesialisthelsetjenesten for mer omfattende behandling

Noe klinisk arbeid og avgrenset behandling

Veiledning av kollegaer

Deltagelse i tverrfaglig team og være del av et flerfaglig fellesskap, samt samarbeide med eksterne samarbeidspartnere

Siden stillingen er nyopprettet vil psykolog eller psykologspesialist få mulighet til å være med å utforme denne selv.

 Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Den som tilsettes må være autorisert psykolog eller psykologspesialist.

 Det er videre ønskelig med:

erfaring fra arbeid med flyktninger og minoritetsfamilier

kunnskap om traumeteori, traumeforståelse og erfaring fra arbeid med dette

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt og stillingen setter krav til struktur, selvstendighet, fleksibilitet, gode kommunikasjonsferdigheter og evne til tverrfaglig samarbeid.

Generelle betingelser

Vi kan tilby:

utfordrende og variert arbeid

engasjerte kollegaer

gode samarbeidsforhold

lønn etter avtale

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmesider, halden.kommune.no- Ledige stillinger

 Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

 Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

 Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontaktpersoner

Liv Torill Steilbu, Ledende helsesøster, mobil: 90238441, liv.steilbu@halden.kommune.no

Thea Dahlqvist, fagleder oppvekst, tlf: 69174507, thea.dahlqvist@halden.kommune.no