Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  17.09.2018
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Lederstilling
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Påkrevet
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  868632
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Spørsmål rettes til

 • Hege Kjelvik

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kommunalsjef undervisning, oppvekst og kultur

Er du opptatt av at barns oppvekst både skal være trygg og fremtidsrettet? Vi søker ny kommunalsjef undervisning, oppvekst og kultur.

I Halden er vi opptatt av å gi barna våre riktige rammer for det samfunnet de skal vokse opp i. Derfor satser vi stort på digitalisering av skolen, åpner en ny skole i høst og vil bygge enda en ny skole i sentrum i løpet av noen år. Vi er opptatt av innovasjon og smarte løsninger.

Samtidig har vi lenge hatt økonomiske utfordringer. Det krever kostnadseffektivitet, og vi må tenke litt smartere for å få til ting. Vi har mange dyktige ansatte som har taklet dette godt lenge. Barna i Halden trenger deg som kan sikre helhet ogsammenheng i alle de kommunale tjenestene som til sammen skal gi dem en trygg og fremtidsrettet oppvekst.

 

Kommunens strategiske toppledelse

Som kommunalsjef er du en del av kommunens toppledelse, som skal utvikle Halden-samfunnet til et godt og spennende samfunn for fremtiden, i en verden som endres raskere og raskere.

Halden kommunes strategiske toppledelse består av rådmann og rådmannens ledergruppe der alle kommunalsjefer er med. Halden kommune er organisert i 3 kommunalavdelinger og det er en av disse du skal lede. I tillegg har kommunen en fagstab og støttefunksjoner.

Som kommunalsjef vil du ha overordnet lederansvar for egen avdeling, representere rådmannen i politiske organer og ha rådmannens delegerte fullmakter innenfor området. Kommunalsjefen vil i stor grad videredelegere myndighet til sine enhetsledere. Halden kommune har til sammen 31 enheter som ledes av enhetsledere. Enhetsledere rapporterertil sin kommunalsjef og har gjennomgående delegert økonomi-, personal- og fagansvar. Enhetene utgjør selve kjernen i produksjonsapparatet. Halden kommune har ca. 2250 ansatte.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Som kommunalsjef undervisning, oppvekst og kultur har du ansvar for 6 kommunale barnehager. I tillegg er du barnehagemyndighet og har tilsyn med private barnehager. Videre er du ansvarlig for 8 barneskoler og 3 ungdomsskoler, voksenopplæring ved Halden Kommunale Kompetansesenter og pedagogiske-psykologiske tjenester for Halden og Aremark kommuner. Videre har kommunalsjefen ansvar for Familiens hus som består av barnevernstjeneste og helsesøstertjenester inkl. jordmortjeneste, samt åpen barnehage. P.t ligger også kulturområdet under kommunalsjefens ansvarsområde. Organisering av kulturtjenestene vurderes høsten 2018, og dette vil kunne føre til endringer.

Totalt består kommunalavdeling undervisning og oppvekst av 21 enheter med til sammen ca. 615 årsverk.Grunnskolen i Halden har høsten 2018 ca. 3500 elever og det er ca. 320 barn i kommunale barnehager.

 

Hovedoppgaver og utfordringer:

Sikre helhet og sammenheng i alle tjenester innenfor oppvekstområdet

Ha forebyggende fokus innenfor alle tjenesteområder.

Sikre et godt læringsutbytte i en kostnadseffektiv grunnskole

Utvikle arbeids- og organisasjonsformer i grunnskolen som medvirker til at omfang av elever som mottar spesialundervisning reduseres.

Sikre et helhetlig og kvalitativt godt barnehagetilbud

Sikre en god og forsvarlig barneverntjeneste innenfor fastsatte rammer

Ha fokus på hvordan kommunens verdier (tillit, åpenhet, respekt og redelighet) kan brukes ytterligere for å bedre tjenester, arbeidsplass og omdømme. 

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Vår nye kommunalsjef er omstillings- og utviklingsorientert, har relevant høyere utdanning, solid faglig bakgrunn og bred ledererfaring fra kommunal eller annen relevant virksomhet, fortrinnsvis knyttet til noen av kommunalavdelingens tjenesteområder. Det er ønskelig med erfaring fra arbeid i spenningsfelt mellom fag, politikk og administrasjon.Halden kommune satser stort på læring gjennom bruk av digitale flater, og bruker dette også innenfor alle fag. En viktig oppgave vil være å ta del i dette utviklingsarbeidet, hvor også Høyskolen i Østfold og Aremark kommune deltar.

 

Rådmannen ser etter leder som:

Har gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner

Er tydelig og handlekraftig med evne til gjennomføring

Er utviklingsorientert og strategisk med evne til å lede under endring

Har relevant kommunal erfaring og/eller god kjennskap til det aktuelle fagområdet

Har kompetanse innen økonomistyring, organisasjon og endringsledelse

Har relevant høyere utdanning i kombinasjon med bred allsidig ledererfaring fra offentlig og/eller privat næringsliv.

 

Ta gjerne kontakt med rådmann Roar Vevelstad for nærmere opplysninger eller et uformelt møte.

 

Generelle betingelser

Pliktig medlemskap i gjeldene pensjonskasse

Lønn etter lov og avtaleverk

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via  Halden kommunes hjemmeside www.halden.kommune.no - "ledige stillinger".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Kontaktperson

Roar Vevelstad, rådmann, mobil: 95798772, Roar.Vevelstad@halden.kommune.no