Kommunalsjef helse og omsorg

Fremo bemanning og utvelgelse

Rekruttering og bemanning

 

 

Er du en samlende og handlekraftig leder som ønsker å jobbe for utvikling i helse- og omsorgssektoren? Er du opptatt av utvikling og ser muligheter med ny teknologi? Kommunalsjef helse og omsorg har et helhetlig ansvar innen økonomi, personal, fag- og utvikling.

 

Vi søker etter en strategisk, strukturert og tydelig leder med evne til å skape oppslutning og motivasjon både internt og eksternt. Høylandet kommune er i en spennende utviklingsprosess, der vi "rigger" kommunen for fremtidens krav og muligheter. Satsning innen digitalisering og velferdsteknologi er og blir et viktig fokus framover. 

 

 

Kommunalsjef helse og omsorg

 

Kommunalsjefen har i dag det overordnede ansvaret for alle helsetjenestene, herunder psykisk helse, legetjenesten, jordmortjeneste, skolehelsetjenesten, sykehjem, hjemmetjeneste og miljøarbeidertjeneste.

Helse og omsorg er delt inn i pleie og omsorg, samt miljøarbeidertjeneste med egne avdelingsledere. De øvrige helsetjenestene er direkte underlagt kommunalsjefen. Man vil inngå i kommunedirektørens ledergruppe og være en viktig bidragsyter i den strategiske utviklingen av tjenesteområdene. Tjenesteleveranse til innbyggerne baseres på målet "Leve hele livet".

 

Du vil lede en sektor som skal levere gode fremtidsrettede tjenester og legge til rette for at folk selv kan mestre egne liv. Høylandet kommune er opptatt av å ta i bruk velferdsteknologi innenfor helse- og omsorgstjenestene, og fokus på dette vil bli viktig for fremtidens tjenesteleveranse til innbyggerne. 

 

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • Overordnet ledelse av tjenesteområdene
 • Tydelig strategisk ledelse med fokus på samspill, utvikling og innovasjon
 • Sørge for god personalledelse, riktig tjenestekvalitet og oppfølging av mål- og resultatkrav
 • Utarbeide og presentere saker, gjøre analyser, gi informasjon og rapportere for tjenesten som grunnlag for admninistrative og politiske beslutninger
 • Budsjett- og økonomiansvar
 • Utarbeide og vedlikeholde overordnede systemer og rutiner for tjenestene
 • Strategisk utviklingsarbeid
 • Medvirke til regionalt samarbeide
 • Fast medlem av kommunens kriseledelse

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning fra høyskole og/eller universitet
 • Ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet
 • Forståelse for samspillet mellom politikk og administrasjon
 • God kunnskap om økonomi og økonomistyring
 • Grunnleggende forståelse for ansvarsområdet

 

Personlige egenskaper

Høylandet kommune har respekt, tillit, åpenhet og endringsvilje som verdigrunnlag, og dette er også egenskaper vi ser etter hos deg.

Det er viktig for oss at du er utviklingsorientert ser muligheter ved bruk av ny velferdsteknologi. 

 

 • Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
 • Samarbeidsevne og evne til å skape tillit
 • Initiativrik, løsningsfokusert og ha høy gjennomføringsevne
 • Strategisk og utviklingsorientert
 • Lyttende
 • Resultatorientert
 • Tydelig, selvstendig og beslutningsdyktig
 • Lojal
 • God til å takle press fra ulike interessegrupper
 • Trygg i møte med media

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • God pensjonsordning KLP
 • Vi vil være behjelpelig med å skaffe bolig, hvis ønskelig

 

Vi tilbyr en utfordrende og utviklende stilling i en aktiv og spennende organisasjon. 

Tilsetting skjer forøvrig etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

 

Bli med på laget!

 

Søknadsfrist 11. april

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkerne som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, vil motta varsel om dette.

 

Spørsmål til stillingen kan rettes til kommunedirektør Liv Elden Djokoto, tlf. 450 96 975 eller personalsjef Mariann Loeng Røttesmo, tlf. 920 89 588 eller til FREMO Rekruttering ved Hege Svendsen, tlf. 905 87 920/Jorunn Løseth tlf. 907 90 311. 

Alle henvendelser til FREMO vil bli behandlet konfidensielt, også ovenfor oppdragsgiver hvis ønskelig.

 

 

Vil du vite mer om Høylandet kommune og muligheter i denne lederstillingen, sjekk ut denne: 

https://innhold.na-kreativ.no/hjerte-og-omsorg-for-hoylandet/?fbclid=IwAR1M_TXcrupqrduaDPL3yAzs9ZfbE8orPghCk6-TLOodyafP50ymJj2Bryw