Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker en løsningsorientert Kø- koordinator/Rådgiver til avdeling Arbeidsflate 

Offentlig forvaltning

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.
Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner har ca 1700 medarbeidere ansatte.

Vi søker en kø koordinator/rådgiver til avdeling Arbeidsflate. Denne avdelingen har ansvaret for all sentralisert drift av klienter, Citrix-produkter, IWC, utskrift- skanning, tilrettelegging, pakking og distribusjon av applikasjonsporteføljen i Helse Sør-Øst.

Avdelingen forvalter Norges største klientpark og har ansvaret for en av Nord-Europas største Citrixfarmer. Arbeidsflatestøtte har ansvaret for å løse incidents i 2.linje support, støtte faggruppene i avdeling Arbeidsflate, samt bidra til problemløsning for Sykehuspartners kunder.

Vi ønsker en løsningsorientert person med kompetanse innen ett eller flere av følgende områder: erfaring fra brukerstøtte; kjennskap til IKT driftsoppgaver; Windows OS – klienter: Windows server: Citrix; SCCM; AppV; IWC og sentraliserte print- skannløsninger.

Kø koordinator/rådgiver vil koordinere og fordele incidenter. Vi ønsker å dreie innsatsen mer mot analyse av rot årsaker og finne mønstre i incident beholdningen. Dette vil i sin tur ta ned inngangen og frigjøre tid til å støtte fagseksjonene med løsningsarbeid. Du vil bli en del av et stort fagmiljø og stillingen kan i stor grad formes rundt forebyggende arbeid.

Arbeidssted kan være Oslo, Gjøvik, Porsgrunn eller Grimstad. Skriv i søknaden hvilket arbeidssted du foretrekker.

Arbeidsoppgaver:

 • Være kontaktpunktet for Arbeidsflate med saksløsning
 • Bidra til å løse incidents i samarbeid med 2.linje support og faggruppene i avdeling Arbeidsflate
 • Problemløsning for Sykehuspartners kunder
 • Jobbe med ITIL-prosessen

Kvalifikasjoner:

 • ITIL Sertifisering
 • Det er fordel om du har erfaring fra større IT miljø
 • Kompetanse innenfor avansert brukerstøtte og kjennskap til IKT driftsoppgaver
 • Kompetanse innen ett eller flere av følgende områder; Windows OS – klienter, Windows server, Citrix, SCCM, AppV, IWC og sentraliserte print- og skannløsninger

Personlige egenskaper:

 • Kunde- og serviceinnstilt
 • Evne til å jobbe etter tidsfrister
 • God evne til problemløsning
 • Lærevillig
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet
 • God fremstillingsevne, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • Sterkt faglig miljø
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Dyktige medarbeidere
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksible arbeidstidsordninger med mulighet for delvis bruk av hjemmekontor etter avtale

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.