Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Klinisk sosionom/ barnevernpedagog/vernepleier

Offentlig forvaltning

BUP Gjøvik er en poliklinikk med tre kontorer: Gjøvik, Gran på Hadeland og Aurdal i Valdres. Vi har til sammen 50 stillinger som utgjør et sterkt fagmiljø for barn og unges psykiske helse i Vest-Oppland. Bup Gjøvik er en del av avdelingen Bup Innlandet som dekker alle poliklinikker og døgninstitusjoner i Sykehuset Innlandet HF. 

Bup Gjøvik har tilsammen 13 stillinger for sosialfaglige behandlere med klinisk videreutdanning. Alle disse stillingene er besatt.

Vi har nå ledig en engasjementstilling med mulighet for fast stilling fra sommeren 2023 på poliklinikken i Aurdal. Aurdal-kontoret består av 4 fagstillinger og er tverrfaglig sammensatt av psykologspesialister, pedagog og klinisk barnevernpedagog. 

BUP Gjøvik har god tverrfaglig bredde - både når det gjelder klinikere og faglig tilnærming - og en kultur preget av samarbeid både innad og ut til naturlige samarbeidspartnere. Arbeidsmiljøet er positivt, entusiastisk og engasjerende.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsoppgavene er varierte, og innebærer bl.a. diagnostisering, vurdering og behandling av barn, ungdom og deres familier, samt et utstrakt samarbeid med 1.linjetjenesten.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent klinisk sosionom, barnevernspedagog eller vernepleier
 • Høgskoleutdannede med master innen relevant fagområde kan også søke.
 • Andre faggrupper med relevant utdanning og erfaring (sykepleier, psykolog, pedagog o.a) kan søke og vil komme i betraktning om det ikke søker egnede kandidater med klinisk godkjenning eller relevant mastergrad. 

Personlige egenskaper:

 • Det vil bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:

 • Spennende og selvstendige arbeidsoppgaver.
 • Muligheter for kurs og veiledning.
 • Godt arbeidsmiljø og god faglig kompetanse.
 • Konkurransedyktig lønn.
 • Ansettelse skjer iht. gjeldende lover, overenskomster og reglement.
 • Tjenestepensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.