Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Klinisk ernæringsfysiolog

Offentlig forvaltning

På medisinsk avdeling har vi nå ledig 80% vikariat for klinisk ernæringsfysiolog tilknyttet seksjon for forebyggende medisin.

Seksjonen tilbyr utredning, behandling og rehabilitering av voksne, barn og unge med sykelig overvekt eller andre livsstilsassosierte tilstander. Vår felles tverrfaglige poliklinikk tar i mot pasienter fra hele Vestre Viken og vårt behandlingsteam består av lege, sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, helsesekretær, sosionom og fysioterapeut. Vi har fokus på kompetanseformidling til primær- og sekundærhelsetjenesten, samt forskning og fagutvikling.

Helseforetakene har medisinsk og helsefaglig forskning som en av sine fire lovpålagte hovedoppgaver. De siste årene har det vært økende forskningsaktivitet ved Bærum sykehus (BS). BS ser forskning som en viktig del av virksomheten, både av hensyn til kvaliteten i pasientbehandling, rekruttering, fagutvikling omdømme. Forskning og innovasjon ved BS skal tilstrebe høy kvalitet, være en integrert del av de kliniske virksomheten, komme pasientene til gode, stimulere, være kvalitets- og kompetansehevende og gi rom for medarbeidernes faglige engasjement. 

Arbeidsoppgaver:

Seksjon for forebyggende medisin ved Bærum sykehus har ledig 80% vikariat for klinisk ernæringsfysiolog. Stillingen er tilknyttet vår felles tverrfaglige poliklinikk med hovedfokus på utredning og behandling. Seksjonen tilbyr å hjelpe pasienter til å gjennomføre endringer i kostholds- og aktivitetsvaner. Målet er bedret helse, økt livskvalitet, vektreduksjon og forebygging av følgesykdommer.
Vi søker klinisk ernæringsfysiolog med interesse for, og kunnskap om forebyggende medisin og spesielt fedme og fedmerelaterte sykdommer. Som klinisk ernæringsfysiolog ved vår seksjon vil du inngå som en viktig del av det tverrfaglige team og bidra til god og riktig håndtering av pasientene. Behandlingen er kunnskapsbasert og har som mål å hjelpe pasientene til varig endring av helseadferd. Vi bruker både individuelle og gruppebaserte behandlingsopplegg.

Arbeidsoppgaver:

 • Kostholdsveiledning til- og oppfølging av barn, unge og voksne
 • Tett samarbeid og samhandling med alle i det tverrfaglige team
 • Bidra i forskning

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog
 • Erfaring fra klinisk pasientarbeid i spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring med aktuell pasientgruppe (barn, unge og voksne med fedme og fedmerelaterte sykdommer)
 • Kjenne til Motiverende Intervju som metode i kommunikasjon med pasienten
 • Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig godt 

Personlige egenskaper:

 • Strukturert og selvstendig
 • Løsningsorientert
 • Gode kommunikasjonsevner i møte med pasienter
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

 • Faglig spennende og utfordrende stilling
 • Godt tverrfaglig samarbeid og arbeidsmiljø
 • Mulighet for å være med å utvikle seksjonen
 • Lønn etter gjeldende overenskomst