Detaljer

 • Søknadsfrist
  01.03.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Lederstilling
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Fag- / Svennebrev
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  660886

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kjøkkensjef

Halden er Norges vakreste by, porten til Europa og Østfolds største kommune. Halden  kommune har drøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt smartere måte enn i går.

Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi driver alt fra barnehager og skoler til eldreomsorg. Vi gir deg både vann og vei og kulturopplevelser. Er du så heldig å få jobb i Halden kommune, får du kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Det bidrar til å gi en arbeidsplass med mye kunnskap, varierte oppgaver og gode faglige utviklingsmuligheter.

Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å tenke nytt.

Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å videreutvikle arbeidslivet og byen vår i fellesskap.

Medarbeidere i Halden kommune jobber etter verdiene: Åpenhet - tillit - respekt - redelighet.Kjøkkensjef ved sentralkjøkkenet i Halden kommune 100% fast stilling.

Vi søker en fremtidsrettet kjøkkensjef som kan være med å videreutvikle mattilbudet til våre institusjoner og hjemmeboende.

 

Beskrivelse av arbeidssted og avdelingens funksjon

Sentralkjøkkenet har sin virksomhet leide lokaler på Sykehuset Østfold Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Halden/Sarpsborg. (gamle Halden sykehus)

Avdelingen har i dag sin organisatoriske tilhørighet i økonomiavdelingen, men vil i løpet av 2018 flyttes til kommunalavdeling helse og omsorg. Tett samarbeid med tjenesten mener vi vil kunne bidra til å gi et enda bedre tilbud til våre brukere.

Sentralkjøkkenet er ansvarlig for all produksjon av mat til institusjonene i Halden kommune, samt middager til hjemmeboende.

Sentralkjøkkenet leverer også enkle retter til møter/kurs/konferanser i kommunal regi, samt til pasienter ved DPS Halden og Sarpsborg.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Kjøkkensjefen har ansvaret for driften av sentralkjøkkenet. I dette ligger ansvar for ledelse, innkjøp, produksjon og

ressursstyring. Beboere på kommunens institusjoner og hjemmeboende skal sikres god og næringsrik mat, og retter

og menyer skal varieres med vekt på et riktig næringsinnhold.

Kjøkkensjefen er også ansvarlig for virksomhetens internkontrollsystem, samt sikre gjennomføring av internkontroller med tilhørende rapporteringer og lukking av eventuelle avvik.

Stillingen innehar personal og økonomiansvar.

 Halden kommune tilstreber å være en innovativ kommune, dette gir rom for nytenkning og kreativitet. Som vår nye kjøkkensjef vil du være sterkt involvert i å videreutvikle tjenestetilbudet.

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Fagbrev som kokk/institusjonskokk. Erfaring og gjerne videreutdanning innen organisasjon og ledelse. Bred erfaring med spesialkost og ernæringsarbeid vektlegges.

God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Gode kommunikasjonsferdigheter

Behersker bruk av elektroniske verktøy

 

Personlige egenskaper

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi ønsker en person som er fremtidsrettet og nytenkende

Du er engasjert og samarbeidsorientert

Du setter kunden i fokus, er serviceorientert og setter store krav til faglig kvalitet

Du er strukturert og tydelig, og kan lede, motivere og skape en trivelig og utviklingsorientert arbeidsplass

 

Vi kan tilby

En spennende arbeidsplass med høyt tempo

Hyggelige og kompetente medarbeidere.

Lønn etter avtale

 

Generelle betingelser

Pliktig medlemskap i Halden kommunale pensjonskasse med 2% innskudd

Betingelser for øvrig i henhold til gjeldende lov og avtaleverk.

 

 

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside - http://www.Halden.kommune.no  ''Ledige stillinger''.

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

 

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

 

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om

søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om

dette - jfr. Offentleglova §25.

 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige

søkere.

 

 

Søknadsfrist   01.03.2018                               Utlyst dato       08.02.2018                         Vårref                 736

 

Kontaktperson

Inger-Johanne Norderhaug Røren, Leder økonomi, mobil: 91663038, inger-johanne.roren@halden.kommune.no


: