Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kirkemusiker 100 % ledig stilling

Spennende stilling som kirkemusiker i Porsgrunn Kirkelige Fellesråd, Eidanger menighet, med hovedarbeidssted i Stridsklev og Brevik kirke

Eidanger menighet består av områdene Herøya, Stridsklev, Eidanger, Heistad, Brevik, Langangen og Stranda med fem kirker, ett bedehus og to kapell. Staben består av til sammen 21 medarbeidere, fordelt på prester, kateket, trosopplærere, musikere, sekretærer, kirketjenere og diakoner. Det er en stor og aktiv menighet med mange ulike aktiviteter og tiltak. Kirkemusikeren vil inngå i kontor- og arbeidsfellesskap med en allsidig, engasjert og erfaren stab. Det er ett barnekor og to voksenkor i menigheten.

Orgelet i Stridsklev kirke er bygget av Nederlandske Reil orgelmakerij i 2011. Det er et meget bra, helmekanisk orgel på 18 stemmer, fordelt på 2 manualer og pedal. Brevik kirke har et J. H. Jørgensen halvmekanisk/ har elektropneumatisk registratur 25 stemmer, 3 manualer og pedal. I Brevik kapell er det et Venheim, orgelpositiv med 4 stemmer, 1 manual og pedal. Det er flott akustikk i begge kirkene.

Arbeidsoppgaver

 • Tjeneste ved kirkelige seremonier, gudstjenester og institusjonsandakter
 • Samarbeid og planlegging av gudstjenester og andre arrangementer sammen med menighetens prester og øvrige ansatte
 • Bidra til å utvikle gudstjenestelivet i samarbeid med stab, kirkeutvalg og frivillige
 • Bidra til et variert og helhetlig sang- og musikkliv
 • Utvikle korvirksomheten i menigheten
 • Bidra inn i menighetens trosopplæring, skole/kirke-samarbeid og HEL-arbeid
 • Delta i stabsmøter og være en del av teamarbeidet i staben
 • Rekruttere, samarbeide med og utvikle frivillige utøvere innen forskjellige sjangre
 • Samarbeide med øvrige kantorer og kirkemusikere

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som kirkemusiker/kantor
 • Gode samarbeidsevner
 • Erfaring som kordirigent
 • Trives godt med å arbeide både selvstendig og i team
 • Kommuniserer og samarbeider godt med barn, unge og frivillige medarbeidere
 • Medlem av Den norske kirke

 

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet, allsidighet, fleksibilitet og samarbeidsevne
 • Erfaring fra lignende arbeid
 • Erfaring fra og kunnskap om korarbeid
 • Pedagogiske ferdigheter
 • Ha ønske om å bidra inn i det menighetsbyggende arbeidet

Vi tilbyr

 • Allsidig, aktivt og engasjert gudstjenesteliv
 • Trivelig og engasjert arbeidsmiljø
 • Et spennende musikermiljø
 • Bynær menighet med god offentlig kommunikasjon
 • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regulativ og tariffavtale for kirkelig tilsatte

 

Andre opplysninger

Porsgrunn er en by og en kommune i Grenland i Telemark fylke. Kommunen omfatter de tidligere bykommunene Brevik og Porsgrunn og landkommunen Eidanger. Porsgrunn grenser i nord til Skien og Siljan, i øst mot Larvik i Vestfold, og i vest mot Bamble. Høyeste punkt er Fjerdingen, 360 moh. Kommunen er en del av det området som kalles Grenland. I selve bykjernen bor det ca. 13 000 innbyggere, totalt i kommunen bor det ca 35 000 innbyggere.

Søknadsfrist: 15.12.2018

Kontaktperson: Trond Engnes, sokneprest tlf. 35563418 eller Kerstin Aas, administrasjonsleder tlf. 35563408.