Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Jurist

Om stillingen

Stillingen er primært tiltenkt oppgaver innen virksomhetsområdet tilsyn med akvakulturnæringen, og ligger til forvaltningsseksjonen. Seksjonen behandler også saker som gjelder fartøy, fiskermanntall, seismikk og marin arealforvaltning. Det kan bli aktuelt med oppgaver innenfor disse feltene også, samt oppgaver for regionens kontrollseksjon som har havressursforvaltning som sitt virksomhetsområde.

Tilsynsoppgavene består for en stor del av å vurdere reaksjoner på overtredelser av akvakulturlovgivningen, herunder bruk av overtredelsesgebyr. Vi ser det som nyttig å ha tett kontakt med næringen, så noe operativt tilsynsarbeid i felt må også påregnes. Dette innebærer kontakt med ulike parter, og gir utfordringer både i form av skriftlig saksbehandling og deltakelse i møter mm.

Kontorsted er Egersund.

Arbeidsoppgaver

 • Behandling av saker om overtredelsesgebyr primært innenfor akvakultur, men også innenfor havressursforvaltning
 • Juridiske problemstillinger innenfor alle virksomhetsområdene
 • Tilsynsoppgaver i regionen
 • Andre oppgaver kan også påregnes, avhengig av kompetanse og interesse

Kvalifikasjonskrav

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • Relevant erfaring fra tilsynsoppgaver, påtalemakten eller lignende vektlegges.
 • Kjennskap til offentlig forvaltning er ønskelig
 • Kjennskap til fiskeri- og havbruksnæringen er en fordel
 • Gode kunnskaper i skriftlig og muntlig norsk er en forutsetning
 • Vi søker en lagspiller som også kan arbeide selvstendig når det er behov for det
 • Den rette kommuniserer og samarbeider godt med kollegaer, samarbeidspartnere og omverden
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Faglige og samfunnsmessige interessante arbeidsoppgaver
 • Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn som rådgiver / seniorrådgiver fra kr. 500.000,- til kr. 620.000 per år avhengig av kvalifikasjoner.
 • For særskilt kvalifiserte kan høyere lønn avtales.

Spørsmål om stillingen

Seksjonssjef Erik Ludvigsen, tlf. 41422078


Om oss

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 450 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.