Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Jordmormed funksjon som teamkoordinator

Offentlig forvaltning

Fødeavdelingen i Skien har ca. 1500 fødsler i året. Seksjonen har ansvar for alle kategorier fødsler, og barselavdelingen har tilbud om familiebasert barselomsorg.
Gravide med behov for innleggelse hospitaliseres i fødeavdelingen. Seksjonene har jordmorpoliklinikk/svangerskapspoliklinikk, UL poliklinikk og barsel poliklinikk
i sin aktivitet. 

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi flere dyktige og engasjerte medarbeidere og vi har nå ledig en 100% stilling som jordmor med funksjon som Teamkoordinator. Arbeidssted på Føde- og Barselavdelingen med tiltredelse 01.04.2023 eller etter avtale.

Ved omrokering internt, kan søkere bli vurdert for ledig stilling uten ny utlysning. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Funksjon som teamkoordinator inngås for ett år av gangen.
 • 30% turnusarbeid med p.t. arbeid hver 3. helg
 • Ansvar for den daglige drift av fødeavdelingen. 
 • Ansvarlig for arbeidsplaner og turnus i samarbeid med Gat-ressurs.
 • Ressursplanlegging og sikre godt samarbeid på tvers av klinikkene for optimal bruk av kapasitet, ressurser og kompetanse
 • Ansvarlig for at aktivitet og prioriteringer bidrar til å nå avdelingens og sykehusets mål 
 • Lede og utvikle et godt fag- og arbeidsmiljø 
 • Ansvar for å lede en normal fødsel, samt vurdere og gripe inn hvis fødselen avviker fra det normale.
 • Oppfølging av nyfødte i perinatalperioden.
 • På obspost for gravide har du som jordmor ansvar for induksjoner og syke gravide
 • Dokumentasjon i ulike kliniske systemer er en viktig del av jobben som jordmor
 • Som jordmor samarbeider du tett med barnepleiere, gynekologer, barneleger, anestesi- og operasjonsavdelingen
 • Arbeidsoppgaver i tråd med Nasjonale faglige retningslinjer for fødsel og barselomsorgen

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som jordmor
 • Det er en fordel med lang erfaring fra arbeid i føde/barselavdeling.
 • Evne til tverrfaglig samarbeid og god relasjonskompetansen
 • Evne til å ha god struktur og oversikt over arbeidsoppgaver
 • God kompetanse i bruk av IKT verktøy 
 • Kunnskap i turnusskriving og gjeldende regler og lover, men ikke et krav
 • Kjennskap til GAT/Personalportalen
 • Kjennskap til pasientadministrativt system DIPS
 • Personlig egnethet vektlegges.

Personlige egenskaper:

 • Motivasjon for å være en ekstra ressurs inn i avdelingen.
 • Interesse for føde- og barselomsorgen 
 • Selvgående, proaktiv og resultatorientert
 • Du må kunne foreta raske beslutninger når situasjoner oppstår og være fleksibel i arbeidsoppgavene.
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Bidra til å opprettholde og utvikle et godt arbeidsmiljø
 • Være en brobygger i avdelingen
 • Evne til å løse mellommenneskelig utfordringer
 • God til å jobbe i team
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 • Meget gode Norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet
 • Et trivelig arbeidsmiljø med fokus på måloppnåelse og gode resultater
 • Selvstendige arbeidsoppgaver, arbeid i team og utviklingsmuligheter
 • Lønn etter sentrale avtaler
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivs-bedrift (IA-bedrift)
 • Hos oss har vi ønsketurnus med mulighet for å påvirke egen turnus
 • Rundturnus med arbeid hver 3. helg
 • Det er døgnkontinuerlig beredskap av barnelege, anestesilege og operasjonspersonell
 • Sykehuset har nyfødtseksjon som behandler for tidlig fødte barn.