Detaljer


Jordmor med tilleggsutdanning / spesialsykepleier

Kvinneklinikken på Akershus universitetssykehus har en av landets største føde-/ barselavdeling med opp mot 5000 fødsler i året. Avdelingen har Observasjonspost for gravide kvinner med komplikasjoner i svangerskapet. Fødeseksjonen har pr nå 10 fødeenheter. Alle fødestuene er tilrettelagt for vann fødsel. Det er døgnkontinuerlig beredskap av barnelege, anestesilege og operasjonspersonell. Sykehuset har nyfødtseksjon som behandler for tidlig fødte barn.

Barselseksjonen har for tiden 42 sengeplasser. Den ivaretar kvinner og nyfødte med kompliserte barselforløp og kvinner og nyfødte med ukompliserte barselforløp. Seksjonen har familierom. Seksjonen har to adskilte poster; den ene er et barselhotell hvor det er plass til 19 friske kvinner med barn, 13 av rommene der er familierom. Den andre posten er en sengepost med plass til 23 pasienter, og der er kvinner som ikke er friske nok til å være på hotellet. Kvinner med barn som ikke er friske nok til å være på hotellet er også på sengeposten.


Arbeidsoppgaver

Pasientgruppen på barsel er endret mye de seinere år, og mange av våre barselpasienter har psykiske utfordringer. Vi samarbeider tett med Ahus teamet (jordmødre med spesialkompetanse innen rus og psykiatri). Ahus teamet er et bindeledd mellom kvinneklinikken, kommunehelsetjenesten og andre aktuelle kommunale tjenester samt psykisk helsevern.

Arbeidsoppgaver til den som ansettes:

 • Barselomsorg til alle barselkvinner med nyfødte og evt partner.
 • Være en ressurs for våre pasienter innen psykisk helse
 • Være en ressurs for alle ansatte på barsel innen psykisk helse
 • Veilede og undervise kollegaer 

Dette er en fast 75 - 100 % stilling i 3 delt turnus med arbeid hver 3.helg,

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som jordmor med videreutdanning innen psykisk helsevern
 • Dersom du er norsk autorisert sykepleier, men ikke jordmor, må du ha interesse, kunnskap, kompetanse og erfaring med barselpasienter og nyfødte i tillegg til videreutdanning innen psykisk helsevern
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Generelle gode  IKT-kunnskaper og kompetanse
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Arbeide selvstendig
 • Reflektert, strukturert og løsningsorientert 
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Takler høyt arbeidspress
 • Engasjement for pasienter og fagfelt
 • Evne til å formidle fagkunnskap, samt motivere og involvere andre medarbeidere
 • Liker faglige utfordringer og har evne til nytenkning
 • Evne til å ta initiativ og arbeide målrettet
 • Personlig egnethet vektlegges 
Vi tilbyr
 • Godt fagmiljø med trivelige kollegaer
 • Lønn etter tariff
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo