Detaljer

 • Søknadsfrist
  09.03.2018
 • Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Sted:
  STORSLETT
 • Type arbeid:
  Jordmor
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Offentlig godkjent jordmor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  STORSLETT
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  636564

Spørsmål rettes til

 • Aina Hagen
 • Telefon: 775 88 129

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Jordmor, 80 % fast stillingen,2.gangs ut id 293

Jordmor, id 293

80 % stilling som jordmor ved DMS Nord-Troms, Sonjatun.  Tiltredelse så snart som mulig.

For stillinga gjelder for tiden: 3-delt turnus med vaktordninger. Arbeid hver 3.helg.

 Fødetilbudet ved Sonjatun er en jordmorstyrt spesialisthelsetjeneste i samhandling med Kvinneklinikken ved UNN HF. For at jordmor skal kunne opprettholde kompetanse og kvalitet i arbeidet, ligger det i avtalen krav om hospitering ved fødeavdelingen ved UNN HF. Hospitering blir vurdert ut fra behov. I fødetilbudet inngår svangerskaps- og barseltilbud i et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Jordmor har faste dager i uken hvor de har kommunebesøk. Jordmødre med kurs/opplæring har også en del poliklinisk virksomhet innen kvinnehelse.

 

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent jordmor

 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig

 

Vi søker deg som

 • har evne til samarbeid og fleksibilitet

 • kan jobbe selvstendig

 • er opptatt av utvikling

 

Vi tilbyr

 • utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver

 • godt faglig miljø

 • faglige utfordringer

 • medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning

 

Nordreisa omfattes av ordningen med nedskriving av studielån og skattefordeler for Nord-Troms og Finnmark, se http://www.nordtromsportalen.no/okonomiske-fortrinn.311663.no.html

 

Den som tilsettes må forevise gyldig politiattest.

Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.

 

Det tas forbehold om ansattes fortrinnsrett etter arbeidsmiljølovens §§ 14-2 eller 14-3.

 

Kontaktinformasjon: Hanne Fjellstad, telefon 77588128. Leder for DMS Nord-Troms, Aina Karoline Hagen, Telefon: 77588129/ +47 918 45 654. E-post: aina.karoline.hagen@nordreisa.kommune.no

 

Søknadsfrist 09.03.2018 Søkere bes oppgi referanser og id.nr.

 

Nordreisa kommune oppfordrer alle til å søke stillingen elektronisk via vårt digitale søknadssenter

 

Opplysninger om utdanning og praksis som oppgis i CV tas med i vurderingen. Dokumentasjon i form av godkjente kopier av attester og vitnemål på oppgitt utdannelse og praksis kan bli etterspurt, eller bedt tatt med ved intervju.

Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.

 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, og gis da adgang til å trekke søknaden.

 

Velkommen som søker på spennende stilling i Nordreisa kommune.