Detaljer


Jeg søker spesialister i patologi

Vil du bli en del av mitt team og være med å bygge opp en av landets største patologiavdelinger i Drammen?

Jeg begynte som avdelingssjef ved Avdeling for klinisk patologi 1. september 2018 og har fått i oppdrag å bygge opp en robust avdeling med et godt arbeidsmiljø.
Avdelingen har et sterkt fagmiljø som jeg ønsker å utvikle videre. Årlig mottar avdelingen omtrent 37 000 histologiprøver og 9 000 cytologiprøver (eksfoliativ og punksjoner) og utfører 100 obduksjoner. Målet er å ha en stabil legebemanning med anslagsvis 16 overleger og 8 leger i spesialistutdanning. Avdelingen ønsker å bygge opp egen kompetanse innen molekylærpatologi og ta i bruk ny teknologi. Vestre Viken arbeider med et nytt sykehusbygg, og avdelingen engasjerer seg sterkt i dette planleggingsarbeidet.

 

For å lykkes i vårt arbeid vektlegger vi gode samarbeidsevner på tvers av yrkesfaglig bakgrunn.

Jeg søker DEG som kan bidra til at vi når våre mål; 

DU er spesialist i patologi, har gode samarbeidsevner og vil bidra til at avdelingen utvikler seg faglig og sosialt.

Ta kontakt med én av oss om du tror du er den vi leter etter!