Detaljer


Intensivsykepleier/Spesialsykepleier

Barneintensiv Rikshospitalet er en av 10 seksjoner tilhørende i Postoperativ/Intensivavdeling i OUS.

Har du lyst på nye utfordringer i et dynamisk tverrfaglig fagmiljø med en dedikert ledelse, engasjerte kollegaer og spennende intensivpasienter? Vi ønsker deg da velkommen til landets største, mest spennende og utfordrende barneintensiv-avdeling og søker deg som ønsker å jobbe med kritisk syke intensivbarn fra 0 - 18 år. Vi er stolte av å kunne tilby en spennende og utfordrende jobb i et godt, inkluderende og faglig sterkt arbeidsmiljø.

Barneintensiv på Rikshopitalet mottar akutt- og kritisk syke barn fra hele OUS, samt barn fra andre sykehus i hele landet. Typiske diagnoser er infeksjoner, respirasjonssvikt, sepsis, leversvikt, cerebrale blødninger, nyfødte med misdannelser og behov for kirurgi, barn med kompliserte hjertefeil, hjertestans og drukninger. Vi tilbyr avansert respiratorbehandling inkludert oscillator og NO-gass, ECMO (hjerte/lunge) og leverdialyse. Barneintensiv ivaretar barn etter levertransplantasjon, samt potensielle recepienter. Seksjonen har videre ansvar for postoperative barn som har alvorlig underliggende sykdom og/eller stor komplisert kirurgi. I tillegg deltar vi i en spennende kompetanseutveksling med Malawi og bidrar til etablering av en ny barneintensivenhet i Blantyre.

Barneerfaring er ikke nødvendig, da vi tilbyr individuelt tilpasset god og lang opplæringstid. Vi er opptatt av å ta vare på våre kollegaer.

Vi lyser nå ut 1 faste 100% stilling og 1 vikariat i 100% stilling

Jf.helsepersonelloven §20 a vil det bli fremsatt krav om politiattest ved ansettelse.

Kun søknader sendt elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for å ivareta seksjonens intensivtrengende pasienter.
 • Håndtering av avansert medisinskteknisk utstyr knyttet til intensivbehandlingen.
 • Koordineringsfunksjon i forhold til samarbeidende faggrupper.
 • Veilede studenter i videreutdanning, sykepleiere i traineeordning og hospitanter fra andre sykehus.
Kvalifikasjoner
 • Spesialutdanning i intensivsykepleie. Andre søkere med annen spesialutdanning og relevant praksis kan vurderes ved søknad.
 • Erfaring fra intensivavdeling som tilbyr respiratorbehandling.
 • Barneerfaring ikke nødvendig. Vi tilbyr tett og god opplæring over lang tid.
Personlige egenskaper
 • Strukturert.
 • Selvstendig.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Fleksibel.
 • Personlig integritet og egnethet vektlegges sterkt
 • Faglig dyktig og inneha evne til å yte profesjonell intensivsykepleie inkludert pårørende i krise.
 • Engasjement for faget.
Vi tilbyr
 • Faglig utfordrende og spennende jobb i et hektisk intensivmiljø.
 • Meget dyktige kollegaer som alle er spesialutdannet eller under utdanning og en stor andel er i tillegg kliniske spesialister
 • Muligheter til å delta i forskningsprosjekter
 • Individuelt tilpasset opplæring med kontaktsykepleier, fagsykepleier og MTU sykepleier i et nyansattprogram for spesialsykepleiere
 • Flexiturnus.
 • Powernap på nattevakter.
 • Prioritert fagutvikling.
 • Klinisk stige og masterløp etter ansinnitet
 • Seksjonen tilbyr regelmessig debrifing og veiledning