Detaljer


Industrimekanikere søkes

Til vårt anlegg på Eikefet i Lindås kommune søker vi etter:

Industrimekanikere

Arbeidsoppgaver er å foreta reparasjoner og utbedringer på anlegget, og samtidig sørge for at anlegget fungerer godt med tanke på driftsikkerhet. I tillegg vil vedkommende også delta i videre om- og utbygging av anlegget. Delta i lasting av skip ved behov

Kompetanse:
Som industrimekaniker har du fagbrev innen faget eller så har du inngående kjennskap til knuseverkbransjen
Du har erfaring fra andre pukkverk eller relevant erfaring som fra entreprenør eller mekanisk industri.
Det er også en fordel om du har kompetansebevis for anleggmaskiner

Egenskaper:
Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevne.
Du er kreativ, utadvent og samarbeidsvillig.

Arbeidstid:
Skiftarbeid, det er i dag en etablert 5 skiftordning på anlegget

Lønn etter avtale
Gode forsikrings- og pensjonsavtaler
Oppstart: snarest

Ved spørsmål om stillingen ta kontakt med:
Vedlikeholdsleder Harald Marthinussen, tlf 994 59 293
e-post: HaraldAndre@oster-pukk.no