Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

IKT medarbeider/konsulent

Agder fengsel har ledig to faste 100 % stillinger som IKT medarbeider/konsulent, der den ene vil ha hovedarbeidssted i Froland avdeling og den andre i Mandal avdeling. Søkere som ønsker et av stedene, bes angi dette i søknaden. Nærmeste overordnede for IKT medarbeiderne er Agder fengsel sin driftssjef.

IKT medarbeider/konsulent skal i hovedsak bidra til at enhetens lokale IKT-utstyr fungerer etter intensjonene og at komponenter og utstyr skiftes ut ved behov.

Stillingen innebærer også noe instruksjon og ansvar for IKT sikkerhet, samt nært samarbeid med KDI IKT.

IKT medarbeider/konsulent vil være en stilling som stiller særlig krav til selvstendighet og initiativ, samt interesse for digital sikkerhet.


Arbeidsoppgaver

 • sørge for at lokalt IKT utstyr fungerer og skiftes ut etter behov
 • bistå ansatte i IKT spørsmål og instruere lokale ansatte etter behov
 • utvikle og etablere nært samarbeid med KDI IKT
 • påse at digitale sikkerhetssystemer fungerer, vedlikeholdes og skiftes ut ved behov, herunder adgangskontroll(AAK), låser, kort mv.
 • påse at telefonsystemer, personlige alarmer, samband, mobiltelefoni mm. fungerer etter intensjonene
 • samarbeide med skolen slik desktop for skolen (innsattes tilgang til nettverk i undervisningen) fungerer etter reglene

Utdanning og erfaring

Konsulent

Du må ha

 • høyere utdanning tilsvarende bachelornivå
 • lengre relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • særlig god kunnskap og erfaring i bruk av IKT - system eller verktøy

Det er en fordel med

 • kjennskap til kriminalomsorgens IKT systemer
 • kjennskap til CISCO-nettverk
 • kunnskap om og interesse for digitalisering
 • kunnskap om digitale sikkerhets- og overvåkingssystemer

Personlige egenskaper

 • har evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • være løsningsorientert
 • tålmodig¨

Vi tilbyr

 • meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse.
 • treningsmuligheter, kantineordning, parkering
 • stillingen lønnes som konsulent/seniorkonsulent med kr 349 800 – 576 100 pr. år, avhengig av kvalifikasjoner, det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse


Generell informasjon

Ansattes holdninger og verdier skal være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn. Våre verdier er: Åpenhet, respekt, profesjonalitet og engasjement.

Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Kriminalomsorgen jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'n.

Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Det gjøres oppmerksom på at dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV’n», kan opplysningen brukes til registreringsformål

Prøvetiden er 6 måneder.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. Det pågår for tiden en utredningsprosess i kriminalomsorgen som kan medføre en organisasjonsendring.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til driftssjef Hans Atle Thorsentlf. 905 54 205.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20.