Ledig stilling

Oslo kommune

Idrettsoperatør/badebetjening

Offentlig forvaltning

Bymiljøetaten har ledig inntil 3 stillinger som idrettsoperatør/badebetjening i Idrettsavdelingen. Stillingene vil hovedsakelig være på Manglerud bad, men ved intern omrokkering vil behovet for badebetjening også kunne gjelde våre øvrige bad -  for tiden Økern, Romsås, Nordtvet, Furuset, Bøler og Homlia bad.

Idrettsavdelingen har ansvar for drift og forvaltning av kommunens idrettsanlegg, herunder idrettshaller, ishaller, fotballbaner og svømmeanlegg. Som idrettsoperatør har du ansvar for drift av disse anleggene, og oppgavene vil variere med sesong og ut i fra avdelingens til enhver tid gjeldende behov. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til ferdighetstest i vann. For å komme videre i prosessen må denne testen være bestått.

Relevante vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. Om dette ikke er praktisk mulig ber vi om at disse blir tatt med til et eventuelt intervju.

Arbeidsoppgaver:

 • Tjeneste ved bad (badevakt ved basseng, publikumsservice, billettsalg, renhold og forefallende arbeid)
 • Stillingene består av dag-, kveld- og helgearbeid i henhold til gjeldende turnus
 • Arbeidsoppgaver vil være sesongavhengig og innenfor avdelingens til enhver tid gjeldende behov. Aktuelle kandidater må være innstilt på å utføre oppgaver på flere ulike idrettsanlegg
 • Andre oppgaver innenfor avdelingens arbeidsområde etter behov

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev i idrettsanleggsfaget. Relevant erfaring kan kompensere for manglende fagbrev
 • Bestått videregående skole
 • Gode svømmeferdigheter og god kunnskap om førstehjelp/hjerte- lungeredning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper:

 • Utpreget serviceholdning
 • Pålitelig
 • Fleksibel
 • Må fungere godt i team og samtidig kunne jobbe selvstendig
 • Personlig egnethet tillegges vekt

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Lønnstrinn fagarbeider 18-28 for tiden kr 440 050 - 490 100, etter dokumentert ansiennitet
 • Lønnstrinn spesialarbeider (ufaglært) 13-25 for tiden kr 419 550 - 474 300, etter dokumentert ansiennitet
 • Lønnsplassering avhenger av ansiennitet og dokumentert arbeidserfaring. Uten relevant fagbrev plasseres den ansatte i regulativet for spesialarbeider
 • Tillegg for ubekvem arbeidstid
 • Gode pensjons-, forsikrings og lånebetingelser gjennom Oslos pensjonsforsikring
 • Som ansatt i Oslo kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd