Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

HR-ressursstyring søker engasjert og kompetent rådgiver

Offentlig forvaltning

HR-avdelingen er en del av Sykehuset i Vestfold HFs sentrale stab og har som viktigste oppgave å understøtte sykehusets særlige viktige samfunnsoppdrag om god og sikker pasientbehandling. Avdelingen består av fire seksjoner og har et bredt faglig oppdrag og en kompetent stab. 

HR-ressursstyring bidrar med spisskompetanse og støtte til sykehusets ledere, slik at ressurser styres best mulig ut ifra aktivitet i kjernevirksomheten, økonomiske rammer og lov og avtaleverk. Rådgivere i seksjonen skal være pådrivere for optimal bruk av personellressurser, og bidra til at ledere har tilstrekkelig kompetanse på området. 

Sykehuset benytter Gat som elektronisk løsning til planlegging og styring av personalressurser og arbeidstid. HR-ressursstyring har systemforvalteransvaret for Gat og vi søker nå etter en rådgiver som blant annet vil ha hovedansvar for videreutvikling, forvaltning og daglig drift av systemet.   

Stillingen er tilknyttet og rapporterer p.t. til leder for HR-ressursstyring.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyskoleutdanning
 • Bred erfaring med bruk av Gat
 • God IKT kunnskap og systemforståelse
 • God kunnskap og forståelse av arbeidsgiverrollen og lederrollen
 • Gode pedagogiske ferdigheter
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Erfaring fra arbeid på sykehus er en fordel
 • Kunnskap om arbeidstidsplanlegging og ressursstyring, samt erfaring med å sette opp arbeidsplaner er en fordel
 • Prosjekterfaring og kunnskap om ulik metodikk for god arbeidsflyt og optimalisering er en fordel
 • Kompetanse innen lov- og avtaleverk for ansatte i sykehus er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt, og det vil bli tatt hensyn til at ny rådgiver vil komplettere øvrige medarbeidere i seksjonen
 • Tar initiativ og arbeider selvstendig, målrettet og systematisk
 • En god lagspiller, med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner   
 • Evne til å håndtere ulike oppgaver samtidig, er fleksibel      
 • Leveransedyktig og har gjennomføringskraft
 • Engasjert og motivert

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i utvikling
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Arbeidsmiljø preget av høyt faglig engasjement og leveransedyktighet
 • Lønn etter avtale
 • Bedriftsidrettslag 
 • Gode velferdstilbud som f.eks. hytteutleie, trening og sosiale aktiviteter 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.  

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.