Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

HR Rådgiver

Offentlig forvaltning

Vi er 6000 ansatte i 9 ulike klinikker som sammen lager spesialisthelsetjenestene til Østfold og Vestbys befolkning. Sykehusdrift er en kompetanse- og arbeidsintensiv virksomhet, og HR er en sentral samarbeidspartner i det kontinuerlige arbeidet med å sikre god styring og ledelse av et helsevesen i stadig utvikling.

Vi søker etter deg med HR erfaring som ønsker å bruke din kompetanse til å understøtte sykehusdriften gjennom en godt utviklet operativ tankegang, samtidig som du evner å tenke helhetlig og nytt for stadig å forbedre vår egen praksis. Du er en lagspiller som evner å bygge relasjoner gjennom tillitsskapende og involverende atferd, og snakker godt med kolleger på alle nivåer. Det er en fordel å ha kunnskap om sykehusdrift, men alt kan læres. Du har en selvstendig arbeidsform, samtidig som du evner å sørge for forankring og bidrar til en helhetlig praksis i avdelingen. Du trives i en administrativ hverdag preget av mange og varierte oppgaver, du sørger for at prosesser gjennomføres med kvalitet, møter varierte problemstillinger med god rådgivning, og evner å prioritere både kortsiktig og langsiktig.

Hos oss er du ikke aleine, du vil jobbe i et råbra team av rådgivere som samlet er et av Østfolds mest kompetente HR miljøer, og du vil få muligheten til å jobbe med HR fra A til Å. Du er en generalist som har god forvaltningskompetanse og håndterer arbeidsrettslige problemstillinger, og som brenner ekstra for noen fagområder, gjerne knyttet til prosesstematikk som smidig arbeidsmetodikk og/eller psykososialt arbeidsmiljø.

Tenker du at dette kan være noe for deg så håper vi på din søknad. 
 

Arbeidsoppgaver:

 • Rådgivning, saksbehandling og støtte til ledere innen arbeidsrettslige spørsmål og forvaltning av gjeldende lov- og avtaleverk
 • Bistå og rådgi ledere ved rekruttering og HR prosesser
 • Følge opp individuelle ansvarsområder etter avtale med nærmeste leder
 • Bidra til utvikling av HR-avdelingens tjenester og interne rutiner og retningslinjer
 • Arbeidsoppgavene vil kunne endre seg i tråd med den naturlige utvikling og behov som avdelingen og virksomheten til enhver tid har

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra høgskole/universitet, fortrinnsvis innen organisasjonspsykologi/arbeidsrett/HR/personal (bachelornivå)
 • Spesielt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Ønskelig med 3 - 5 års relevant arbeidserfaring innen eksempelvis ledelse, operativt HR, smidig arbeidsmetodikk, psykososialt arbeidsmiljø
 • God kunnskap om lov og regelverk innen HR-området
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Gode kunnskaper og forståelse knyttet til IKT-verktøy, gjerne med et øye for forenkling og utvikling

Personlige egenskaper:

 • Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap/erfaringer og er støttende
 • Du handler på eget initiativ, får ting til å skje
 • Du utvikler mennesker gjennom din veiledning og fremmer selvutvikling
 • Du er metodisk og systematisk, planlegger og gjør klare prioriteringer
 • Du forstår komplekse spørsmål/utfordringer og bidrar med gode vurderinger
 • Din kommunikasjon er klar, presis og effektiv
 • Du har evne til endring, er lærevillig og liker utfordringer

Vi tilbyr:

 • En utfordrende stilling i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
 • Faglig utvikling; fagdager, kurs og konferanser
 • Mulighet til å påvirke eget arbeid og arbeidsdag
 • En arbeidsplass hvor vi ser og oppmuntrer hverandre
 • En arbeidsplass hos en arbeidsgiver med et viktig samfunnsoppdrag
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 
Om rekrutteringsprosessen 
Intervjuer er planlagt gjennomført i uke 34 og 35, og rekrutteringsprosessen vil etter planen avsluttes i løpet av august.
 
I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.