Ledig stilling

Oslo kommune

HR-leder

Offentlig forvaltning

Vi søker deg som vil være med å videreutvikle bydelen som arbeidsgiver. Du vil ha en sentral og operativ rolle i å videreutvikle HR-området i bydelen og kunne være visjonær på vegne av HR som fag.

Du er nysgjerrig og løsningsorientert med evner til å analysere og evaluere situasjoner strategisk for så å se muligheter og sette inn virkningsfulle tiltak. Det betyr at du er pådriver for forbedring og effektivisering av arbeidsprosesser og klarer å se HR sin naturlige rolle i en stor organisasjon. Du brenner for god samhandling, gode brukeropplevelser og godt samarbeid på tvers i organisasjonen.  Du har gode evner til å se helheten samt HR-feltets betydning for alle nivå i organisasjonen. 

Målsettingen er at bydelen fortsetter  å utvikle seg som en sterk og lærende organisasjon hvor ledere og medarbeidere kjenner  på "mening, mestring og mot" (m3).

Ditt arbeidsområde dekker hele bydelen og er organisatorisk plassert i Avdeling utvikling og organisasjon som består av 11 kolleger og i team-HR er det 4 medarbeidere inkludert deg selv. 

Arbeidsoppgaver:

En viktig oppgave vil være å videreutvikle HR-teamets betydning som en kapasitet for lederne i bydelen.  Du må aktivt bruke Oslo kommune og bydelens planverk og strategidokumenter som styringsverktøy for å nå målene om å utvikle oss til en enda bedre arbeidsgiver.

Det vil være fokus på å forsterke teamets rolle som strategisk ressurs i rekruttering av ledere og kompetanseheving av ledere. Binde sammen arbeidet med kompetanse og lederutvikling i bydelen og forsterke koblingen mellom gode arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling. 

Du må ha blikk for for å tilpasse HR-området til nye krav og forventninger inkludert det digitale skiftet som arbeidslivet står ovenfor. 

Vi har gode samarbeidsrelasjoner til våre tillitsvalgte og vernetjenesten. Dette skal opprettholdes og videreutvikles. Vi har et levende virksomhetsdemokrati blant annet gjennom AMU/MBU og andre relevante organer hvor hovedtillitsvalgte og hovedverneombud er naturlige aktører.

Budsjettansvar for relevante kostnadssteder og personalansvar for  medarbeidere i eget team 

I hektiske perioder må saksbehandling og ren drift påregnes

Kvalifikasjoner:

Du må ha relevant utdanning fra høyskole/universitet med master. Arbeidserfaring fra større virksomheter - primært offentlig sektor er av stor betydning. Vi er en stor organisasjon og har i underkant av 80 ledere. Derfor bør du ha bred erfaring fra ledelse og utviklingsarbeid og erfaring med endring og omstillingsarbeid.

Du skal fremstille mye skriftlig og muntlig og dine norsk ferdigheter innenfor dette området må ha høy standard. Du må kunne dokumentere erfaring med håndtering av disiplinærsaker og ha gode pedagogiske evner. Gode digitale ferdigheter er en betingelse, ikke minst fordi du vil være en omdømmebærer og pådriver for at ledere skal ta i bruk digitale løsninger.

Du må ha kompetanse, erfaring og kunnskap om lov og avtaleverk som er styrende for bydelens HR-område.

Du er tillitsskapende, en god relasjon og nettverksbygger og evner til og interesse for å samarbeide med alle ledd i organisasjonen. I forlengelsen av dette må du også være løsningsorientert, analytisk, systematisk og ha høy gjennomføringsevne.

Gjennom systematisk og god dialog skal det sikres at HR er tett på behovene ved bydelens tjenestesteder.

Personlige egenskaper:

Vi ønsker oss en leder av HR som har god gjennomføringsevne også når du står i utfordrende situasjoner. Det å være tydelig og strukturert med gode relasjonelle egenskaper.  I tillegg må du se verdien av å bygge, vedlikeholde og videreutvikle nettverk rundt deg. Du arbeider målrettet, er beslutningsdyktig og tar aktivt i bruk prosessarbeid i gitte situasjoner. 

I en stilling som dette må du ha evne til å veksle mellom strategisk og operativt HR-arbeid. Tidvis kan det være krevende og hektisk, noe som innebærer at du må ha høy og fleksibel arbeidskapasitet og kunne prioritere i en hektisk arbeidshverdag. Du møter mange ledere og kolleger som står i utfordrende situasjoner og vi vil vekte høyt gode veilederferdigheter og en coachende lederstil. 

Du må ha evne til å se helheten, jobbe forebyggende i ulike situasjoner og være målrettet, strukturert og løsningsfokusert. I tillegg må du være opptatt av endring og utviklingsarbeid og ha høy standard hos deg selv for kvalitet og faglighet. 

Du må se se mulighetene som ligger i tjenesteutvikling og innovasjon av bydelens arbeidsgiverpolitikk. Da kreves det å være en pådriver med gode pedagogiske evner. Dine evner til å se utviklingstrekk i organisasjonen, analysere de og gjøre strategiske veivalg relatert til innsikt og funn vektlegges høyt. Samlet sett vil vi ta hensyn til personlig egnethet i rekruttering av vår nye HR leder. 

Vi tilbyr:

Bydelen er en spennende og innovativ arbeidsplass hvor vi over tid har jobbet systematisk for å bygge godt medarbeiderskap. I tillegg har vi over tid hatt fokus på å styrke lederne sine relasjonelle ferdigheter. Vi er opptatt av å ha ledere som leder i tråd med tillit og styring. Vi har satt det å utvikle god tilbakemeldingskultur på dagsorden og ønsker at dette skal prege bydelens arbeidsplasser.

Du blir en del av en faglig og engasjert avdeling med et godt arbeidsmiljø.

Bydelen har  gode arbeidsmiljøer hvor fokuset er at vi alltid kan utvikle de til å bli bedre. Vi har mange arenaer for utvikling og innovasjonsarbeid og bygger systematisk en organisasjonskultur for å få dette til å virke i praksis.

Bedriftshytter på Beitostølen som et viktig velferdstiltak for bydelens ansatte.

Bedriftsavtale med treningssenteret SATS.

Vi har nye og tidsriktige lokaler sentralt på Lambertseter og har i tillegg kantine som tilbyr sunn og god mat.

Vi foretrekker at ledere primært er på arbeidsplassen samtidig legger vi til rette for å jobbe hjemmefra hvis det skulle være behov for det i perioder. Kjernetiden er mellom 09.00 og 14.30 med arbeidstid fra 08.00 - 15.35

Fast stilling i 100%

Stillingen er lønnet i lønnstrinn 56 - 61 og lønnsplasseres avhengig av kvalifikasjoner. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

(fra 801 700  til 883 600,-)

Oslo kommune tilbyr gode lån, forsikring og pensjonsordninger