Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Fremo bemanning og utvelgelse

HR-leder

Bemanning og rekruttering

 

Stjørdal kommune skal være et godt valg for fremtida og vi ønsker å styrke arbeidet knyttet til organisasjons- og kulturutvikling. Vi søker deg som er strategisk, analytisk og har et virksomhetsovergripende perspektiv samt god kompetanse om ledelse, organisasjon og partssamarbeid. Du er samlende og skaper entusiasme og tilfører positiv energi.

 

Som HR-leder er du en viktig medspiller for strategisk utvikling innen ledelse, personal, organisasjonsutvikling og omstilling. Du er en raus og god leder, samt en dyktig fagperson. Vi ønsker at du bidrar i omstillingsprosesser og er med å skape en bærekraftig utvikling av kommunen. Vi skal ta i bruk våre planer og strategier som skal gjøre oss enda mer attraktiv som arbeidsgiver. Du har fag, personal og budsjettansvar for enheten, som omfatter fagområdene HR, Dokumentasjonssenter og Servicetorg.

 

Du skal sørge for at kommunens ledere får god rådgivning i endrings- og omstillingsprosesser samt veiledning og beslutningsstøtte innen lov- og avtaleverk. Du vil bidra aktivt til samarbeid på tvers i organisasjonen og i kommunens strategiske arbeid. Som HR-leder vil du også få det overordnede ansvar for kommunens arbeidsgiverpolitikk og HMS-arbeid samt ivareta god dialog og nært samarbeid med vernetjenesten og hovedtillitsvalgte.

 

Stillingen rapporterer til kommunalsjef økonomi og organisasjon og vil bli en viktig premissgiver til kommunens ledergruppe.  

Kvalifikasjoner:

  • er en god og inkluderende relasjonsbygger med evne til å motivere, engasjere og vise retning
  •  har høy personlig integritet og er dyktig til å lytte og skape tillit og involvering
  •  kommuniserer tydelig og godt både muntlig og skriftlig
  •  er nyskapende og god på endringsarbeid og innovasjon, og er godt kjent med digitaliseringsarbeid
  •  er initiativrik, har god gjennomføringskraft og høy arbeidskapasitet

 

 

Søknadsfrist 6. august

 

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med kommunalsjef Roar Størset, tlf. 916 72 115/Roar.Storset@stjordal.kommune.no eller Hege Svendsen i FREMO Rekruttering, tlf. 905 87 920/hege@fremogruppen.no. Alle henvendelser til FREMO vil bli behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende fase om ønskelig.

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, vil motta varsel om dette.