HR-leder

Fremo bemanning og utvelgelse

Rekruttering og bemanning

 

Er du opptatt av organisasjonsutvikling og evner å sette HR på dagsorden?

 

Brenner du for sirkulær økonomi og ønsker en stilling hvor du kan gjøre en forskjell? Her får du muligheten til å sette kraft bak ordene om å være en aktiv del av det grønne skiftet. Vi ser nå behov for å styrke og spisse vår administrasjon og ledergruppe med en ny rolle som HR-leder. Som HR-leder vil du være en pådriver for videre utvikling av våre HR-funksjoner, både strategisk og operativt. Du arbeider tett på organisasjonen og administrerende direktør og integrerer HR-arbeid som en naturlig del av vår virksomhet.

 

Om stillingen

 • Sørge for at konsernets HR-arbeid fungerer etter gjeldene lover og retningslinjer.
 • Ansvar for den overordnede lønns- og personalpolitikk og utviklingen av denne i alle selskaper, herunder følge opp hovedavtale, tariffavtaler og alle særavtaler.
 • Bidra til å gjøre konsernet, inkludert datterselskapene, til en attraktiv arbeidsgiver.
 • Være en sparringspartner for ledere på alle nivå.
 • Ansvar for fagområdene tariff, særavtaler, hovedavtalen, personal, lønn og rekruttering.
 • Bidra til å ivareta arenaer for medbestemmelse og samarbeid med de ansatte og tillitsvalgte, herunder alle forhandlinger og drøftinger.
 • Fremme bevissthet og kommunikasjon innen HR- og lønnsområdet.
 • Være en drivkraft for leder- og organisasjonsutvikling.
 • Konsernets kontaktpunkt mot NAV og eksterne samarbeidspartnere.

 

Kvalifikasjoner

 • Du kan identifisere deg meg våre verdier offensiv, pålitelig og kundeorientert.
 • Relevant utdanning gjerne på masternivå, ledererfaring fra HRM og utviklings- og endringsarbeid.
 • Du evner å kombinere strategisk tenkning med operativ, faglig leveranse og ledelse.
 • Du trives som sparringspartner og støttespiller til ledere og medarbeidere.
 • Du er god i møtet med folk, både til å se den enkelte, samt bygge gode lag.
 • Du er tillitsskapende og løsningsorientert 
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

 

Hos oss vil du få en interessant og utfordrende nøkkelrolle i et attraktivt og effektivt konsern, kjennetegnet av et godt arbeidsmiljø, og en organisering og arbeidsform som er smidig, effektiv og miljøvennlig. Du får stor innflytelse på både egen og bedriftens videre utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

 

Søknadsfrist 27. april

 

For ytterligere spørsmål om stillingen, ta kontakt med adm. dir. Lars Skrøvseth, tlf. 913 76 673, Kjell-Inge Fremo tlf. 900 22 300 eller Hege Svendsen, tlf. 905 87 920 hos FREMO Rekruttering.

 

Alle henvendelser til FREMO vil bli behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende fase om ønskelig.

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ber om det, men som ikke får sin søknad unntatt offentlighet, vil bli kontaktet.