Detaljer


HR-direktør

Utfordrende stilling ved landets mest moderne sykehus. 

Vi søker etter en engasjert, gjennomføringssterk, strategisk og kunnskapsrik HR-direktør som skal bidra til å utvikle organisasjonen for å imøtekomme drift av dagens og fremtidens helsevesen.

Sykehuset Østfold er en mangfoldig og kompleks organisasjon som har medarbeidere med høy faglig kompetanse. Du må raskt kunne få tillit, ha særlig evne til å skape god dialog og involvering, samt ha god rolleforståelse. HR-direktøren rapporterer til administrerende direktør og er en del av dennes ledergruppe. HR-direktør leder en egen HR-stab (38 årsverk) med enhetene; HR-avdelingen, forhandlingsavdelingen, bemanningsavdelingen og prestetjenesten.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren vil bli opplyst om dette. 

  

Arbeidsoppgaver
 • Ivareta, forvalte og utvikle arbeidsgiverrollen i samarbeid med ledere
 • Bidra til virksomhetsutvikling og implementering av sykehusets mål og strategier
 • Initiere aktuelle utviklingsprosesser
 • Bidra til god medarbeiderutvikling og lederutvikling
 • Drive nærværsarbeid og rekrutteringBidra til at SØ oppfattes som en god og attraktiv arbeidsgiver
 • Ha ansvar for forhandlinger
 • Bidra til god samhandling med alle relevante samarbeidspartnere internt og eksternt
 • Videreutvikle en HR-stab som til enhver tid kan understøtte virksomheten
 • Sikre at ledere sørger for at samarbeidet med tillitsvalgte skjer etter intensjonene i Hovedavtalen
 • Lede og utvikle egne medarbeidere
 • Være medansvarlig for den overordnede ledelse av sykehuset og aktivt medlem av og klok rådgiver i administrerende direktør sin ledergruppe
Kvalifikasjoner
 • Betydelig erfaring fra tilsvarende stilling/er, helst fra større og komplekse organisasjoner
 • Dokumenterte resultater i arbeid med endringsledelse, organisasjonsutvikling og endringsprosesser
 • God forhandlingskompetanse
 • God kunnskap og bred erfaring fra HR-faget
 • Relevant utdanning helst på masternivå
 • Personlige egenskaper
  • Personlig og faglig tillitvekkende, klok og trygg
  • Åpen, ærlig og med uformell stil, men også tydelig og klar
  • Engasjert og motiverende
  • Flink til å tenke helhet/strategisk, men også handlekraftig og gjennomføringssterk
 •