Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Hovedveileder sykepleier

Offentlig forvaltning

Vi søker etter:   

 •  100 % fast hovedveileder/sykepleier

Dette er  en kombinasjonsstilling, der den ene delen av stillingen er som hovedveileder for sykepleierstudenter i medisinsk praksis. Den andre delen av stillingen er som sykepleier på enten en medisinsk sengepost eller i akuttmottaket.  
Hovedveileder har ansvar for sykepleierstudenter i grunnutdanningen fra Høgskolen i Innlandet i praktisk sykepleie. En spennende og utfordrende stilling hvor man får mulighet til å veilede og lære opp framtidige sykepleier kollegaer.

Alle søkere må søke elektronisk via systemet og aktuelle kandidater vil bli kontaktet og intervjuet fortløpende. Ansettelse påregnes raskt etter utlysningsfristen, med oppstart etter sommeren 2022.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn

Arbeidsoppgaver:

Hovedveileder:

 • Veilede sykepleierstudenter i medisinsk praksis
 • Delta i læresituasjoner og utfordre til refleksjon
 • Legge til rette for at studentene møter læresituasjonen i samsvar med mål og retningslinjer
 • Gi veiledning i grupper og enkeltvis sammen med lærer
 • Innhente opplysninger fra daglige veiledere til halvtids - og sluttevaluering
 • Delta i forventningssamtale, refleksjonsdager, halvtids - og sluttevaluering 
 • Veilede personalet ved behov 

Sykepleier:

 •  Mottak, pleie og stell av alle type pasienter på sengepost/ i akuttmottaket
 • Det avholdes fagdag i turnus på sengepostene/jevnlig i akuttmottaket
 • Arbeid hver 3.helg i 3-delt: helsefremmende turnus på sengepostene / ønsketurnus i akuttmottaket

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Minimum 2 års sykepleiepraksis med medisinske pasienter i spesialisthelsetjenesten
 • Faglig sterk
 • Godkjent kompetanse innen pedagogikk eller veiledning
 • Søkere må beherske godt norsk, både skriftlig og muntlig. 
 • Søker må være trygg på data som arbeidsverktøy.  

Personlige egenskaper:

Hovedveileder:

 • Interesse for faget
 • Gode samarbeidsevner
 • God til å formidle og inspirere til å lære faget 
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å få ut det beste i hver enkelt student 

Sykepleier:

 • Liker mangfoldet, og at ingen vakt er like
 • Sengepostene/akuttmottaket holder et høyt tempo og den forventes at den som får stillingen liker dette og er god på prioritering. 
 • Søke informasjon fortløpende. Det forventes at man oppdaterer seg også utenom arbeidstid
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved ansettelse                    

Vi tilbyr:

 • Alle nyansatte i AHUS må gjennomgå obligatorisk e-læringsprogram før de starter arbeidet. I tillegg har sengeposten/akuttmottaket eget opplæringsprogram som alle nyansatte må igjennom.
 • Gratis parkering og gratis lading for el-biler.
 • Vi tilbyr lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende overenskomst og arbeidsreglement 
 • En arbeidsplass som er IA (inkluderende arbeidsliv) - bedrift
 • Gode pensjonsordninger 
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag