Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  18.08.2019
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Ønskelig
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1813457
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Hjemmel/vikariat med mange muligheter

I veldrevet og godt innarbeidet legepraksis er det ledig fastlegehjemmel for 1 års vikariat eller for overdragelse– oppstart snarlig. Kortere vikariater kan også være aktuelt, men minimum 3 måneder (vil da være tellende for spesialisering i allmennmedisin).

Søknadsfrist snarest. Søknader vil bli vurdert fortløpende.

 

Om kontoret:

Fastlegehjemmelen har en liste på 1150 pasienter. Praksisen drives som AS med 3 andre leger, og er sentralt beliggende i nye, lyse lokaler i Halden sentrum, i gangavstand fra togstasjonen. Legekontoret er godt utrustet med blant annet gyn.rom, akuttrom, prosedyrerom og eget lab, inkl. spirometri, 24 t BT-måling og EKG. Legekontoret er tilknyttet norsk Helsenett og det benyttes CGM (WinMed 3) journalsystem. Fire erfarne legesekretærer i 3,4 årsverk betjener kontoret.

 

Det er for tiden ikke knyttet noen kommunale oppgaver til hjemmelen. Hjemmelen inngår i kommunens ordninger for dagberedskap og legevakt. Det er ca. 1 dagberedskapsvakt hver 5.uke, og på kveld/natt/helg har vaktbelastningen siste tiden vært på ca. 2 vakter per måned.

 

Kvalifikasjoner:

 • Søker må ha norsk autorisasjon og refusjonsrett fra Helfo.
 • Gode norskkunnskaper med god muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Kompetanse, erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr:

 • Drift som selvstendig næringsdrivende lege, eller som fastlønnet. Muligheter for fastlønn i en tidsavgrenset periode også ved overdragelse hvis dette er ønskelig – kommunen har søkt om ALIS-midler fra helsedirektoratet.
 • Kommunen har søkt om å bli registrert utdanningsinstitusjon, og vil tilrettelegge for leger i spesialisering i allmennmedisin.
 • Rekrutteringstilskudd som kompensasjon for fravær (alternativt fri med lønn dersom fastlønn) ved deltakelse på kurs eller andre aktiviteter som er meritterende for spesialisering i allmennmedisin.

 

Ved eventuell overdragelse av praksis:

Vilkår for overdragelse av praksis og etablering ved legekontoret avtales direkte med hjemmelsinnehaver. Ved tildeling vil det bli krevd tilfredsstillende politiattest. For øvrig skjer tildelingen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. Vikaren opparbeider ingen rett til opparbeidet praksis (goodwill) gjennom sitt vikariat.

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".

 Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

 

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

 

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova § 25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.