Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Hjelpepleiere/helsefagarbeidere

Helse- og omsorgsetaten

Hjemmetjenesten / omsorgsboligen Skoleveien 4, har ledige stillinger med tiltredelse så raskt som mulig

66,90% fast stilling for hjelpepleier/helsefagarbeider.

55,24% fast stilling for hjelpepleier/helsefagarbeider.

 

Begge stillingene er i todelt turnus med jobb hver 3. helg.

Turnusene har overvekt av aftenvakter.

Egenskaper:

  • Selvstendighet og evne til å jobbe tverrfaglig

  • Gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig

  • Samarbeidsvillig

  • Bidra til et godt arbeidsmiljø

  • Personlig egnethet og evne til samarbeid og fleksibilitet vil bli vektlagt

 

Lønn i henhold til gjeldende tariff.

Flyttegodtgjøring etter eget reglement for fast ansatte.

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Politiattest kreves før tilsetting.

 

Søkere må ha førerkort for bil.

Kontaktperson: Virksomhetsleder for hjemmetjenesten Eldbjørg Nyvoll tlf. 77775732

Opplysninger om utdanning og praksis som oppgis i CV tas med i vurderingen. Dokumentasjon i form av godkjente kopier av attester og vitnemål på oppgitt utdannelse og praksis kan bli etterspurt.

Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.

Søknad sendes helse- og omsorgssjefen, postboks 145G, 9189 Skjervøy eller helseogomsorg@skjervoy.kommune.no

 

Søknadsfrist 02.07.2018