Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Hjelpepleier / helsefagarbeider pleiemedhjelper

Offentlig forvaltning

Infeksjonsmedisinsk isolatpost søker etter hjelpepleier / helsefagarbeider /pleiemedhjelper!

Infeksjonsmedisinsk isolatpost åpnet i mars 2008 og har som den eneste infeksjonsmedisinske avdelingen i Norge, beredskap for høyrisikosmitte. Posten har 12 sengeplasser og 10 isolater. Her behandles pasienter med ulike infeksjonssykdommer og ulikt behov for isoleringsregimer. Pasientene kommer fra inn - og utland og kan være akutt og kritisk syke, eller ha behov for langvarig behandling. Sykepleiertjenesten er organisert etter primærsykepleiemodellen. 

Det søkes nå etter dyktig hjelpepleier / helsefagarbeider / pleiemedhjelper til å jobbe hos oss hver tredje helg i en 15% fast stilling. Det er muligheter for å jobbe ekstra ved behov. Sykepleier- og medisinerstudenter oppfordres til å søke!

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra sykehjem, hjemmesykepleie eller sykehus
 • Sykepleierstudent, medisinstudent eller helsefagarbeider
 • Må kunne sette seg inn i smitterutiner 
 • Stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier krever autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Må være på tilbudssiden 
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • Ansvarlig og fleksibel
 • Må tåle høyt arbeidstempo 
 • Må være komfortabel med å behandle isolerte pasienter

Vi tilbyr:

 • Godt og humørfylt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordning, gruppe - og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring