Detaljer


Hjelpepleier/ helsefagarbeider fast 50%

Den ledige stillingen er for tiden organisert under Avdeling for traumatisk hjerneskade. Vi gir tilbud om spesialisert primærrehabilitering til personer med hjerneskade som er oppstått som følge av et ytre traume (skade) mot hodet og hjernen. Avdelingen har i tillegg landsfunksjon for personer med Locked-in syndrom (LIS), og er nasjonalt kompetansesenter for LIS. Pasientenes rehabiliteringsbehov er komplekse, og pasientbehandlingen foregår i tverrfaglige team. I teamet jobber hjelpepleiere/helsefagarbeidere i tett samarbeid med andre faggrupper.

For å kunne møte pasientenes komplekse rehabiliteringsbehov, vil du som nyansatt delta i sykehusets kompetanseutviklingsprogram. Spisskompetansen i tverrfaglig rehabilitering som du tilegner deg, kan bli benyttet etter pasientenes behov på tvers av klinikkens avdelinger.

Stillingen er for tiden knyttet til kveldsvakter. Ved en eventuell intern ansettelse kan annet vikariat bli ledig.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede) før tiltredelse.

Arbeidsoppgaver
 • Kartlegge, planlegge, utføre og evaluere tilbudet til pasientene både selvstendig og i tverrfaglige team
 • Medansvar for det totale sykepleie tilbudet til inneliggende pasienter
 • Ansvarlig for egen fagutøvelse på alle plan iht gjeldende lover og regelverk
 • Taushetsplikt iht gjeldende lovverk
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider eller hjelpepleier
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid innen rehabilitering, særlig knyttet mot pasienter med traumatisk hjerneskade
 • Vi forutsetter at søkerne behersker norsk meget godt både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Vi er opptatt av at våre medarbeidere etterlever våre kjerneverdier; profesjonalitet, engasjement og glede
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kan arbeide selvstendig og strukturert i et høyt arbeidstempo
 • Personlig egnethet vektlegges 
Vi tilbyr
 • Introduksjonskurs- og opplæringsprogram for nyansatte
 • Meget gunstig medlemskap i offentlig pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring, samt fritidsulykkesforsikring
 • Todelt turnus
 • Et tverrfaglig arbeidsmiljø i stadig utvikling med fokus på faglig kvalitet
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst