Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Hjelpepleier/helsefagarbeider

Offentlig forvaltning

Synes du hjernen er spennende og et fagfelt du kunne tenkt deg å jobbe med?
Da er vi avdelingen for deg, så les videre og søk da vel!

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Nevrokirurgisk avdeling på Rikshospitalet har totalt 35 senger fordelt på sengepost, intermediær og overvåkning. Sengeposten har 18 senger hvor man ivaretar pasienter pre- og postoperativt, klargjør til operasjon og observerer postoperativt før overflytting til annet egnet sted. Intermediær har 11 senger hvor pasienter overvåkes etter nevrokirurgiske operasjoner. Overvåkningsenheten har 6 senger og er forbeholdt overvåkning/behandling av SAH-pasienter. Avdelingen har øyeblikkelig hjelp-funksjon for blant annet SAH-pasienter i hele helseregionen. Nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet har i tillegg en poliklinikk for pre-operative mottak av pasienter hvor hjelpepleiere/sykepleiere har enkelte vakter.

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Helhetlig pleie til våre nevrokirurgiske pasienter
 • Veiledning av studenter
 • Bidra til å realisere avdelingens mål for pasientbehandling, utdanning, forskning og rådgivning/pasientundervisning
 • Være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Du må være innstilt på å jobbe i tredelt turnus (dag, aften og natt) p.t. og at det til tider kan være hektisk 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som hjelpepleier/helsefagarbeider
 • Erfaring med relevant arbeid fra sykehus/helseinstitusjon vektlegges.
 • Søker må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • Er hjelpsom og faglig nysgjerrig
 • Er opptatt av å yte god service til pasienter og pårørende
 • Holde hodet kaldt og klokt i krevende situasjoner
 • Evner å jobbe selvstendig, men også i godt samarbeid med kolleger
 • Takle stress i perioder og høyt arbeidstempo

Vi tilbyr:

 • Et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • P.t. 3-delt turnus med mulighet for for arbeid hver 4.helg (med 12,5 timers vakter).