Detaljer

 • Søknadsfrist
  30.04.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Annet
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Master
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  726251

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helsesøster

Halden er Norges vakreste by, porten til Europa og Østfolds største kommune. Halden kommune har drøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt smartere måte enn i går. Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi driver alt fra barnehager og skoler til eldreomsorg. Vi gir deg både vann og vei og kulturopplevelser. Er du så heldig å få jobb i Halden kommune, får du kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Det bidrar til å gi en arbeidsplass med mye kunnskap, varierte oppgaver og gode faglige utviklingsmuligheter. Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å tenke nytt.

Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å videreutvikle arbeidslivet og byen vår i fellesskap.

Medarbeidere i Halden kommune jobber etter verdiene: Åpenhet - tillit - respekt - redelighet.

Halden kommune har ledig en 100% fast stilling som helsesøster.

 

Beskrivelse av arbeidssted

Halden helsestasjon er en del av kommunalavdeling undervisning, oppvekst og kultur. Helsestasjonen er samlokalisert i Familiens hus med Åpen barnehage, Barneverntjenesten, PP-tjenesten og spesialpedagogene.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

På grunn av interne omrokkeringer av arbeidsoppgaver er ikke innholdet i stillingen helt avklart ennå, men det vil kunne bli arbeid på helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

 

 Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Helsesøsterutdannelse

Erfaring og interesse for arbeid med barn og familier

Gode samarbeidsevner og evne til å tenke helhetlig

Evne til selvstendig arbeid og fokus på løsninger

Evne til refleksjon over eget arbeid, egne holdninger og verdier

Personlige egnethet vektlegges

 

Vi kan tilby en variert og spennende arbeidsplass med dyktige medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. Tjenesten har fokus på å benytte tverrfaglig kompetanse til beste for barn og unge og deres familier.

 

 

Generelle betingelser

Førerkort klasse B.

Pliktig medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) med 2% innskudd

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Lønn etter gjeldende tariffavtale, kompetanse og kvalifikasjoner

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

 

Attester og vitnemål må medbringes ved eventuelt intervju.

 

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om

søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om

dette - jfr. Offentleglova §25.

 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommune sin hjemmeside. Halden.kommune.no og så knappen "Søk på stilling".

 Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

 

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

 

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om

søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om

dette - jfr. Offentleglova §25.

 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige

søkere.

 

 

Søknadsfrist   23.05.2018                               Utlyst dato       30.04.2018                         Vårref                 767

 

Kontaktperson

Liv Torill Steilbu, Ledende helsesøster, mobil: 90238441, liv.steilbu@halden.kommune.no


: