Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Helsesekretær/sekretær

Offentlig forvaltning

Skanningseksjonen er en seksjon ved dokumentasjonssenteret i klinikk for medisin. Vi utfører oppdrag for alle somatiske enheter ved sykehuset. Arbeidstiden er for tiden fra kl. 0730 - 1500.

Vi har nå ledig: 

80 % fast stilling 

100 % vikariat  f.o.m. 01.09.2022 - 31.08.2023

Vår seksjon er lokalisert ved Sykehuset Østfold Moss og Kalnes, og rullering mellom lokasjonene må påregnes. 

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene består i hovedsak av å skanne somatiske journaldokumenter til den elektroniske pasientjournalen i DIPS pasientadministrative system.  

Ved skanningseksjonen i Moss har vi også ansvar for det interne postmottaket med fordeling av innkommen post, og å videresende post med intern budrute til hovedpostmottaket som ligger på Grålum.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert helsesekretær eller annen tilsvarende utdanning
 • Kjennskap til DIPS pasientadministrative system er en fordel
 • Kjennskap til sykehusets fagområder og struktur er en fordel
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker oss en positiv, selvstendig person som er serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Har god samarbeidsevne
 • Er nøyaktig og strukturert
 • Har evne til å takle høyt tempo i travle tider
 • Er endringsvillig og en aktiv bidragsyter til å utvikle seksjonen
 • Viser evne til omstilling, nytenkning og fleksibilitet i forhold til andre arbeidsoppgaver
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer
 • Trivelig og travelt kontorfaglig miljø med samarbeid på tvers av fagområder
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordninger gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort som om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det et betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.