Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Helsesekretær/sekretær

Offentlig forvaltning

Avdelingen er høyspesialisert for diagnostikk og behandling av alvorlige blodsykdommer som alvorlig blødersykdom, landsfunksjon for allogen stamcelletransplantasjon med beslektet og ubeslektet giver. Avdelingen har regionfunksjon for pasienter med akutte leukemier, myelomatose og for pasienter med dyp venetrombose som trenger lokal trombolytisk behandling. Pasientgruppen er svært kompleks og som ansatt får man bred faglig medisinsk kompetanse, samt god trening i å observere og behandle akutt kritiske pasienter. Avdelingen har egen intermediærstue med to sengeplasser, og har et godt samarbeid med intensivavdelingen. Avdelingen består av poliklinikk, intermediærstue og sengepost med plass til 30 pasienter, og er lokalisert på Rikshospitalet. Avdelingen har et svært godt arbeidsmiljø, også på tvers av yrkesgrupper.

Kreftklinikken har aktivitet på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Aker og Ullevål, med en stor andel lands- og regionfunksjoner.

Kontortjenesten betjener poliklinikk og sengepost på Rikshospitalet og to poliklinikker (Oslo myelomatose (OMC) og hematologisk poliklinikk ) på Ullevål for Avdeling for Blodsykdommer. Oslo Myelomatosesenter, som er en del av Avdeling for blodsykdommer, har studie og forskning på de fleste område der avdelingen har et behandlingstilbud.

Vil du bli vår nye kollega? Vi søker deg som kan yte god service til pasientene og som er interessert i å  være en positiv bidragsyter i miljøet vår.

Vi har et 100 % engasjement som helsesekretær/sekretær fra 01.08.2022 ti 31.07.2023 med mulighet for forlengelse. De må påregnes rullering mellom de ulike arbeidsoppgavene og arbeidslokasjoner.

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Arbeidsoppgaver:

 • Ekspedisjonsservice
 • Mottak av pasienter og pårørende og andre aktører som kommer 
 • Pasientadministrative oppgaver i systemet Dips
 • Telefonhenvendelser
 • Sett opp kontroller og innleggelse
 • Bestille pasienttransport, tolk 
 • E-post korrespondanse
 • Gjøre forfallende kontorarbeid
 • Oppgaver knyttet til studie

Kvalifikasjoner:

 • Ønskelig at du er helsesekretær
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • God erfaring i pasientsystemet i DIPS
 • Gjerne erfaring fra sengepost og poliklinikk på sykehus
 • Erfaring for å ta blodprøve er fordel , men ikke krav

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • liker varierte utfordringer
 • har høy serviceinnstilling, fleksibilitet og engasjement

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag