Detaljer


Helsesekretær/Sekretær

 

Vi søker dyktig helsesekretær til vikariat med snarlig tiltredelse.

Vikariatets varighet strekker seg til 31.08.2020 med mulighet for forlengelse.

Avdeling for Transplantasjonsmedisin er den eneste av sitt slag i Norge, og hovedtyngden av pasientenetransplanteres med nyre, lever, pancreas eller øyceller. 
Det drives også utstrakt aktivitet innenfor nyresykdommer, lever, galleveis- og bukspyttkjertelsykdommer inklusive svulster med spesielt fokus på nevroendokrine svulster.

Avdelingen har egen gastrolab som driver høyspesialisert regional skopiservice for region- og landsnivå samt at  transplantasjonskirurgisk seksjon driver programmer for spesialisert abdominal karkirurgi og spesialisert tumorkirurgi i buk med tett integrasjon mot HPB kirurgi.

Kontorseksjonen jobber med servicerelaterte oppgaver ovenfor pasienter, pårørende og annet helsepersonell i tillegg til rent kontoradministrative oppgaver. Hovedoppgaver er mottak av pasienter i base samt å ivareta pasientsikkerhet og kvalitetssikring av administrative oppgaver knyttet til pasientforløp.   

Rotasjon i oppgaver må påberegnes og oppgaver samt innplassering kan endres etter driftsbehov.

Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert
Oslo universitetssykehus sender tilbudsbrev med arbeidskontrakter til aktuelle kandidater per e-post

         

Arbeidsoppgaver

 

Arbeidsoppgaver vil blant annet være: 

 • Mottak av pasienter og pårørende
 • Hotell og transportbestilling
 • Telefonhenvendelser
 • Dokumentasjonsbehandling
 • Journalskriving
 • Kvalitetssikring av pasientinformasjon og øvrige administrative oppgaver
 • Samarbeid med øvrig helsepersonell i avdelingen
 • Oppgaver vil endres etter behov 
Kvalifikasjoner

   

  • Det er ønskelig at søker har norsk autorisasjon som helsesekretær, men relevant erfaring og egnethet kan kompensere for manglende formell utdannelse. Søker må ha fullført og bestått videregående skole.
  • Meget gode norskkunnskaper og kjennskap til medisinsk terminologi.
  • Gode IKT-kunnskaper.
  • Erfaring fra helsesekretærarbeid i sykehus og kjennskap tilpasientadministrative datasystemer er en fordel. OUS benytter DIPS som pasientadministrativt system og kjennskap og erfaring fra dette er ønskelig, men ikke et krav.
  Personlige egenskaper

   

  • Må trives i et aktivt miljø preget av raske endringer
  • Evne til å arbeide både selvstendig og i team, du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og aktivt bidra til et godt arbeidsmiljø.
  • Stor arbeidskapasitet og høy arbeidsmoral.
  • Evne til å løse fremtidige utfordringer og kvalitetskrav.
  • Engasjert og ansvarsbevisst
  • Positiv innstilling
  • Fleksibel
  Vi tilbyr

   

  • En spennende arbeidsplass med høyt faglig nivå 
  • Utfordrende og variert arbeid 
  • Et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø, som legger stor vekt på godt samarbeid 
  • Godt tverrfaglig samarbeid med øvrig helsepersonell 
  • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift 
  • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst 
  • Faglig og personlig utvikling 
  • Opplæring vil bli gitt