Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Helsesekretær

Offentlig forvaltning

Øyeavdeling Elverum - Lillehammer er organisert under en felles ledelse. Avdelingen på Lillehammer har 5 overlegestillinger og 2 LIS. Vi har stor operativ og poliklinisk virksomhet. Avdelingen etterstreber et høyt faglig nivå, godt arbeidsmiljø, nærhet til pasienten og godt samarbeid med avtalespesialister.

Øyeavdelingen Lillehammer har ledig stilling for HELSESEKRETÆR 80 % vikariat.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert Helsesekretær eller tilsvarende
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig godt
 • Gode kunnskaper innen medisinsk terminologi
 • Gode datakunnskaper, erfaring i DIPS
 • Erfaring fra arbeid i sykehus
 • Erfaring fra sammenlignbart arbeid 

Personlige egenskaper:

 • Evne til å se helheten, arbeide strukturert, målrettet og selvstendig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Fleksibel, nøyaktig og engasjert
 • Serviceinnstilt og kvalitetsbevisst
 • Ansvarsbevisst og evne til å ta initiativ
 • Må tåle stor arbeidsbelastning da vi til tider har svært hektiske arbeidsdager
 • Oppgavene er til enhver tid i endring og du må ha høy motivasjon for å ta til deg nye arbeidsoppgaver
 • Bidra til sosialt godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet og fleksibilitet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og variert arbeid i et kompetent og trivelig arbeidsmiljø 
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement. Pensjonsordning i KLP.
 • Vi har også behov for ringevikarer, oppgi i søknaden om dette er aktuelt

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.