Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  08.04.2019
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Helsefagarbeidere
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Videregående skole
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  7
 • karriere-kode:
  1468855
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helsefagarbeidere ønskes enhet Bo og miljøarbeidertjeneste

-for personer med funksjonsnedsettelser

Helsefagarbeidere ønskes til følgende faste stillinger:

35 % - passiv natt X 3 stillinger

27% - helgestilling

23% - helgestillinger X 2

20% - helgestilling

Beskrivelse av arbeidssted

Enheten skal opprette et nytt tjenestetilbud til en bruker. Personalgruppen yter tjenenester til flere brukere, men stillingen er i hovedsak knyttet til det nye tjenestetilbudet. Arbeidet gir varierte utfordringer og muligheter for faglig utvikling gjennom systematisk målrettet miljøarbeid. Det vil være to vernepleiere tilknyttet tjenestetilbudet og det vil være tett samarbeid i personalgruppen. Enhetens faglige plattform er kunnskapsbasert praksis.

Kvalifikasjoner:

-Helsefaglig utdanning på videregående nivå. Søkere med relevant praksis kan komme i betraktning. Stillingen vil

kunne egne seg for studenter ved helsefaglig utdanning (vpl, spl m.m)

-God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

-Evne til å tenke helhetlig, fokus på løsninger og kunne jobbe systematis

-Positiv til å delta i aktiviteter sammen med bruker, være kreativ i forhold til dette

-Personlige egnethet vektlegges.

-Sertifikat på bil, må kunne kjøre bil med manuelt gir

-Gode samarbeidsevner og like å jobbe i team

-Lojalitet i forhold til prosedyrer og planer rundt brukerne

-Erfaring med individuell plan og HOL kap 9 er ønskelig

-Ønskelig med erfaring fra arbeid med utviklingshemmede

-Positiv til å motta veiledning og faglig oppdateringer av leder og andre kollegaer

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

-Vil være en del av det faglige arbeidet

-Bidra til at tjenesteutøvelsen er i tråd med gjeldende lov og forskrift i samarbeid med fagpersonene

-Sørge for at de daglige oppgavene løses på en best mulig måte med de ressurser som er til disposisjon

-Sørge for fortløpende dokumentasjon

-Holde seg faglig oppdatert og motta veiledning / opplæring ved behov

-Løse utfordringer fortløpende

Vi kan tilby utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, mange varierende oppgaver knyttet til mennesker med ulike

bistandsbehov og gode faglige miljøer. Avdelingsleder vil være nærmeste leder med daglig og faglig ansvar for boligen.

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Avdelingsleder vil være din nærmeste overordnet.

Lønn ihht gjeldende tariff

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside – www.halden.kommune.no – Ledige stillinger.

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontaktperson

Gunhild M. Jacobsen, Avdelingsleder, mobil: 95306994, Gunhild.Jacobsen@halden.kommune.no


: